Valitse sivu

Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä toteaa vesistöjen hoidon tukemisen säätiön kautta sopivan hyvin Hämeenmaan periaatteisiiin.

– Vesistöillä on tärkeä virkistyskäytöllinen ja elinkeinoelämää tukeva merkitys Lahden seudulla. Osuuskauppa Hämeenmaa haluaa tuottaa alueellista hyvinvointia ja vastuullisuutemme toteutuu muun muassa paikallisen ympäristömme huomioimisena. Vesijärvisäätiön tukeminen tarjoaa meille tähän hienon mahdollisuuden.

Osuuskauppa Hämeenmaa oli mukana säätiön päätukijana toiminnan alkuvaiheessa kuusi vuotta. Vaikka päätukijuus olikin katkolla, yhteistyötä tehtiin mm. tuotemyynnissä.

– Säätiön toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta ja sen asema on hyvin vakiintunut alueellamme. Toivomme, että säätiö jatkaa yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamista ja viestii jatkossakin puhtaan vesistön merkitystä ihmisille. Tärkeintä on tietenkin myös konkreettinen vesiensuojelun eteen tehty työ, vesien tilan seuranta ja erilaisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen, toteaa Järvenselkä.

Vuoden alussa Hämeenmaan asiakkuusjohtajana aloittaneelle Jaana Järvenselälle vesistöt tarjoavat tärkeitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Hän on perheineen muuttamassa Lahden seudulle ja yksi merkittävä kriteeri asuinpaikan valinnassa on vesistön läheisyys ja niiden puhtaus.

– Olenkin käynyt ahkerasti tutkimassa säätiön kotisivuja ja lukenut sieltä selvityksiä paikallisten järvien tilasta. Säätiö on tehnyt mielestäni erittäin hienoa työtä vesiensuojelun edistämiseksi Lahden alueella.

Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä toivottaa Hämeenmaan tervetulleeksi takaisin tukijajoukkoon. Hämeenmaa on erittäin merkittävä ja laajoja joukkoja kohtaava toimija alueella. Yhteistyö keskeisen vähittäiskaupan toimijan kanssa avaa myös uudenlaisia viestintämahdollisuuksia ja mahdollistaa parhaimmillaan suuren potentiaalisen asiakaspinnan tavoittamisen myös Vesijärvisäätiölle.

 

Taustaa

Vesijärvisäätiöllä on 15 Ahti-päätukijaa. Päätukijuus edellyttää 10 000 euron arvoista vuosittaista panostusta vesien hyväksi.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, puh. 040 514 8513, heikki.makinen(a)vesijarvi.fi

Asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä, Osuuskauppa Hämeenmaa, 050 5423811, etunimi.sukunimi(a)sok.fi

Vesijärvisäätiön viestintä, irma.peltola(a)vesijarvi.fi, 040 514 4958