Valitse sivu

Tervetuloa kuulemaan selvityksestä ja keskustelemaaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä:

  • tiistaina 16.1. klo 18 (kahvitarjoilu klo 17.30)  Liikuntakeskus Pajulahden auditorioon, Pajulahdentie 167

Illan aikana on tarkoitus keskustella myös mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Valmistunut selvitys koskee Sala- ja Ruuhijärven sekä Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen järviä. Selvityksen mukaan Sala- ja Ruuhijärven alimman vedenkorkeuden nostaminen on mahdollista Immilänjoen yläosaan rakennettavalla pohjakynnyksellä. Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen vedenpinnankorkeutta säännöstellään tällä hetkellä Kumian säännöstelypadolla. Selvityksen perusteella säännöstelypato olisi mahdollista korvata pohjakynnyksellä, joka pitäisi järvien vedenkorkeuden nykyisellä tasolla itsestään kynnyksen muotoon perustuen. Padon korvaaminen pohjakynnyksellä poistaisi kalojen nousuesteen.

Sala- ja Ruuhijärven ranta-asukkaat ovat kokeneet ongelmaksi sen, että järvien vedenpinta alenee kesällä voimakkaasti. Selvityksen perusteella vedenpinnan alenemista järvissä kesäaikaan olisi mahdollista hidastaa Immilänjoen yläosaan rakennettavalla pohjakynnyksellä. Tällöin alin vedenkorkeus olisi 20 cm nykyistä korkeammalla, mutta keskimääräinen vedenkorkeus pysyisi ennallaan. Tätä suurempi muutos edellyttäisi järvien vedenkorkeuden nostohanketta tai mittavaa tulvatasannekaivuuta Immilänjoessa.

Padon korvaaminen pohjakynnyksellä poistaisi kalojen nousuesteen, parantaisi maisemaa ja kalaston elinympäristöä koskipinta-alan kasvaessa. Mahdolliset toimenpiteet vaatisivat ennen toteutumistaan tarkat suunnitelmat sekä vesilain mukaisen luvan, joissa huomioidaan muun muassa vaikutukset kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Selvityksen on tehnyt Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Lahden kaupungin ympäristöpalvelujen ja Hämeen ELY-keskuksen tilauksesta.

Linkki raporttiin: Esiselvitys vedenkorkeuden muuttamismahdollisuuksista.pdf

Lisätiedot:

Lahden ympäristöpalvelut, vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, p. 050 525 9579 ja vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, p. 050 539 1696