Valitse sivu

Lopullisena tavoitteena on rakentaa Ranta-Kartanoon useista hajautetuista järjestelmistä kuten viherpainanteista ja -katoista sekä imeytys- ja viivytysaltaista koostuva hulevesien hallinnan kokonaisuus. Sillä saadaan käsiteltyä ja viivytettyä tehokkaasti eri kokoluokan sateiden aiheuttamat hulevesivalunnat ennen niiden päätymistä Vesijärveen. Kaupungin hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta.

Katu-urakan yhteydessä ensimmäiset toimenpiteet

Nyt käynnissä olevien Ranta-Kartanon katutöiden yhteydessä toteutetaan ensimmäiset alueelle suunnitelluista hulevesien hallinnan toimenpiteistä. Katujen varsille tulee viherpainanteita ja alueen pohjoisreunaan hulevesien viimeisenä etappina ennen Vesijärveä toimiva biopidätysallas, joka toimii samalla istutuksineen myös näyttävänä maisemallisena elementtinä. Lisäksi Kyösti Kallion Kadun varteen on asennettu kolme Uponor Infra Oy:n toimittamaa kokeellista Rain Garden – hulevesielementtiä, jotka suodattavat katualueen hulevesiä ennen niiden päätymistä hulevesiviemäriin. Elementit ovat vielä tuotekehitysvaiheessa, ja niiden toiminnan seurannassa tehdään yhteistyötä Lahdessa sijaitsevan Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kanssa.

Hulevesien hallinnan tehostaminen osa kärkihanketta

Ranta-Kartanossa toteutettava hulevesien hallinnan tehostaminen liittyy käynnissä olevaan kärkihankkeeseen. Lahden kaupunkikonserni toteuttaa vuosina 2016–2018 yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kanssa Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla – hanketta. Sen tavoitteena on vähentää huomattavasti Vesijärven hulevesikuormitusta. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

”Hankkeessa yhdistyvät sekä vesiensuojelu että kaupunkisuunnittelu. Lahden suunnittelema hulevesien hallintakokonaisuus on hieno esimerkki monialaisesta ja eteenpäin katsovasta paikallisesta yhteistyöstä, jossa myös yritykset kehittävät innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo.

Hankkeessa hyödynnetään uusia luonnonmukaisia käsittelymenetelmiä, ja se toimii myös tuotekehitysympäristönä hulevesien hallinnan ja ravinteiden kierrätyksen ratkaisuissa.

Hankkeen verkkosivu https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/lahti-ymparistokaupunki/hulevesien-hallinta

 

Lisätiedot

projektisuunnittelija Juhani Järveläinen
Lahden ympäristöpalvelut 
juhani.jarvelainen@lahti.fi
puh. 050 559 4083