Valitse sivu

Päijät-Hämeen kalatalouskeskus selvitti Lahden ympäristöpalveluiden avustuksella sähkökalastuksella keväällä tehtyjen istutusten onnistumista. Tulokset olivat rohkaisevia, koska kaikista tutkituista puroista löytyi poikasia elokuun lopulla tehdyssä koekalastuksessa. Tuloksen perusteella näyttää siltä, että vedenlaatu on ainakin tänä kesänä ollut kohteissa riittävän hyvä taimenelle ja puroissa on riittävästi suojapaikkoja kriittistä ensimmäistä kesää ajatellen. Taimen on määritelty Etelä-Suomessa erittäin uhanalaiseksi, ja on erittäin palkitsevaa saada näinkin vähäisellä panostuksella tämä uhanalainen eläinlaji levitettyä uuteen elinympäristöön parhaassa tapauksessa jopa pysyvästi.

Kohteista Hammonjoella ja Kiikunojalla tulokset olivat odotetusti hyviä, mutta Haritunjoella ja Virojoella tulokset olivat yllättäen vielä selvästi parempia. Virojoki koekalastettiin nyt ensimmäistä kertaa parin vuoden takaisen virtavesikunnostuksen jälkeen ja purosta saatiin vuoden 2016 ja 2017 mätirasiaistutuksista peräisin olevia poikasia. Poikasten selviytymisen perusteella kunnostus vaikuttaa erittäin onnistuneelta.

Puronieriä on Pohjois-Amerikasta tuotu vieraslaji, joka voi pienissä puroissa syrjäyttää taimenen. Muutamilla tutkituilla koealoilla puronieriän esiintyminen näytti heikentävän mätirasiaistutusten tulosta. Puronieriä on Lahden alueen levittäytynyt moniin puroihin ja se heikentää mahdollisuuksia taimenkannan muodostumiseen. Puronieriästä on haittaa luonnon monimuotoisuudelle, koska se vie elintilaa uhanalaiselta taimenelta. Myös kalatalouden kannalta puronieriän esiintyminen on yleensä huono asia, koska se elää koko elämänsä purossa ja jää käytännössä aina hyvin pieneksi. Taimen puolestaan voi lähteä purosta järvivaellukselle ja kasvaa järvessä jopa 5-10 kg painoiseksi.

Mätirasiaistutuksen tulokset olivat hyviä ja istutuksia kannattaa jatkaa kunnes puroihin on muodostunut omavarainen taimenkanta.

”Taimenta Vesijärven puroihin” -hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Lisätiedot:

  • vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut, matti.kotakorpi@lahti.fi puh. 050-5391696
  • puheenjohtaja Ismo Malin, Vesijärven kalastusalue, puh. 050 5259579
  • toiminnanjohtaja Ilkka Vesikko, Päijät-Hämeen kalatalouskeskus, ilkka.vesikko@kalatalouskeskus.net, puh. 045 1715544