Valitse sivu

Palvelussa on esillä kattavasti kosteikot ja laskeutusaltaat sekä niihin liittyvät pohjapadot ja kemialliset käsittelyt. Nähtävissä on perustiedot, kunnostukset sekä valokuva tai video. Samoin hapettimet ja hulevesien käsittelyt sekä alueen muiden järvien kemialliset käsittelyt ovat paikoillaan. Myös vesistöjen hoidon pohjana olevan seurantadatan keräyspisteet ja mm. automaattisten mittausasemien paikat ovat pääosin kartalla. Lisäksi löytyy monipuolisia kartta-aineistoja, mm. osavaluma-alueita, syvyyskarttoja sekä erilaisia maastokarttoja.

– Sovellus antaa kokonaiskuvan Vesijärven hyväksi tehdyistä toimenpiteistä. Karttapalvelua täydennetään pikku hiljaa myös muiden Lahden seudun järvien osalta, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.

Karttapalvelu on osa Yhteisillä aalloilla -hanketta ja sen teknisestä toteutuksesta vastasi Biwatech Oy.  Videot ja valokuvat on otettu kunnostustoimien yhteydessä osana säätiön Vesienhoidon toimenpiteet 2016 -hanketta. Ainestoja on tuottanut myös  Lahden ympäristöpalvelut ja toteutuksessa on hyödynnetty myös avoimia kartta-aineistoja.

Sovellus on jatkuvasti päivitettävä dynaaminen työkalu, josta on apua myös vesienhoidon suunnittelussa.

Linkki karttaan

Lisätiedot:

Yhteisillä aalloilla -hanke
Irma Peltola, etunimi.sukunimi(at)vesijarvi.fi, 040 5144958

maaseuturahasato