Valitse sivu

Hapettimet 3, 5 ja 7 (Lankiluoto sekä Enonsaaren luoteis- ja lounaispuolen syvänteet) käynnistettiin 11.1.2017. Happipitoisuus oli jo alle 4 mg/l.