Valitse sivu

16.11.2016 Otettiin alusvesi- ja sedimenttinäytteitä Lankiluodon, Enonsaaren ja Vasikkasaaren syvänteiltä mikrobiyhteisötutkimuksiin Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen laitoksella.