Valitse sivu

Keskusta-alueen hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta. Konkreettisena päästövähennystavoitteena hankkeessa on puolittaa Lahden keskusta-alueen hulevesien fosforikuormitus Vesijärveen.

Keskustan hulevesien käsittelyä tullaan tehostamaan Ranta-Kartanon alueelle perustettavilla hajautetuilla järjestelmillä kuten viherpainanteilla ja -katoilla sekä imeytys- ja viivytysaltailla. Osa hulevesistä on lisäksi tarkoitus siirtää Lahti Aqua Oy:n rakenteilla olevalla varaviemärillä käsiteltäväksi Hennalaan rakennettavaan hulevesien käsittelyjärjestelmään. Siinä tullaan hyödyntämään mahdollisimman paljon uusia luonnonmukaisia käsittelyratkaisuja kuten biosuodatusta. Käytännössä Ranta-Kartanon ja Hennalan alueiden hulevesijärjestelmät yhdistetään hankkeessa yhdeksi hallintakokonaisuudeksi.

Hankkeessa hyödynnetään paikallisten toimijoiden hulevesiosaamista, minkä lisäksi se toimii tuotekehitysympäristönä hulevesien hallinnan ja ravinteiden kierrätyksen ratkaisuissa. Hankkeen kuluessa tutkitaan lisäksi uusien hulevesien hallintarakenteiden toimintaa ja tuetaan siten käytännön hulevesisuunnittelua myös tulevaisuudessa. Hanke on valittu yhdeksi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistäväksi hallitusohjelman kärkihankkeeksi ja ympäristöministeriö on myöntänyt sen toteuttamiseen 300 000 € suuruisen valtionavustuksen.

Lisätietoja antavat:

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, p. 050 525 9579
Vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen, p. 050 559 4083