Valitse sivu

Tähän mennessä on saatu eniten tietoa kalojen liikkeistä keväisiltä kutualueilta syönnösalueille. Kuhien osalta merkkipalautuksia on saatu lähinnä Enonselältä melko tasaisesti joka puolelta selkää. Kaukaisin Enonselällä merkityn kuhan merkkipalautus on tullut Vaaniansalmesta asti. Särkikaloja kalastetaan vähemmän, ja niistä onkin tullut selvästi vähemmän palautuksia ja havaintopaikat ovat kuhiin verrattuna sijoittuneet suhteellisen lähelle merkintäpaikkoja. Talven mittaan odotetaan merkkipalautuksia kalastajilta. Merkkipalautusten avulla voidaan saada tietoa esimerkiksi kuhien talvehtimisalueista sekä syysnuottauksissa perinteisillä apajapaikoilta merkittyjen särkikalojen liikkeistä talvella.

Merkkipalautukset ovat olleet laadukkaita

Kalastajilta on tähän mennessä saatu parisenkymmentä merkkipalautusta. Lisäksi hoitokalastuksen yhteydessä on saatu uudelleenpyydettyä aiemmin merkittyjä kaloja. Merkkipalautusten laadukkuus on ollut ilahduttavaa, koska etenkin paikkatiedon huolellinen kirjaaminen on tutkimustulosten kannalta erittäin oleellista. Edelleen toivomuksena on, että kalastajat toimittavat saamiensa merkittyjen kalojen tiedot Lukeen joko postitse tai internet-lomakkeen kautta ja tukevat siten tutkimuksen onnistumista.

LUKEn internet-sivuilla on lomake tietojen palautusta varten osoitteessa: http://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-kalamerkki/

Kalamerkeissä on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva koodi, jonka voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella. Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja –paikka tarkasti. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse. Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä voidaan saada vielä lisätietoa.

Lisätietoja:

vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut, matti.kotakorpi@lahti.fi, puh.050 5391696