Valitse sivu

Asikkalassa Kurhilan vanhoista kala-altaista poistettiin lietettä maanantaina. Allaskokonaisuus ottaa talteen kiintoainetta Häränsilmänojan valuma-alueelta. Pohjaan oli kertynyt runsaasti tummaa, liki mustaa massaa. Lietteen poisti Rantala Timber Oy, ja se ajettiin läheisen pellon painanteeseen. Jos allasta ei olisi tyhjennetty, olisi ollut riski, että liete lähtee lopulta liikkeelle päätyen Vesijärveen.

Kurhilan monimuotoinen kosteikko- ja laskeutusallasalue on muokattu vanhojen kala-altaiden ja Metsäkeskuksen suunnitteleman ja toteuttaman laskeutusaltaan pohjalta vuonna 2009. Allasryhmän valuma-alue on 476 ha ja pellon osuus alueesta on 19%.

Riistasuunnittelija Marko Muuttola Suomen riistakeskuksesta toteaa, että kosteikkoalueet monipuolistavat alueen eläimistöä. Lietteiden ja vesikasvien poisto parantaa aluetta erityisesti vesilintujen elinympäristönä. Myös lepakot ja hyönteiset viihtyvät kosteikoilla.

Vesijärvisäätiö kartoitti viime kesänä 33 Vesijärven valuma-alueen kosteikon ja laskeutusaltaan kunnon Asikkalassa ja Hollolassa. Selvitykseen kuului mm. mahdollisten patorakennelmien tila ja altaaseen kertyneen lietteen määrä. Lisäksi otettiin vesinäytteitä ylä- ja alajuoksulta ja kuvattiin kohteet. Osasta on myös ilmakuvia ja videota kopterikameran avulla. Korjaustarpeista keskusteltiin myös maanomistajien kanssa, kertoo vesistöasiantuntija Mirva Ketola Vesijärvisäätiöstä.

Kartotuksen perusteella kunnostuksia oli tarpeen tehdä 16 eri kohteella, joista muutamissa korjataan useampaa allasta ja/tai patoja ja putkistoja. Ensimmäinen korjaus tehtiin heinäkuussa ja tavoitteena on saattaa työt valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Yleisen ohjeen mukaan laskeutusaltaiden tyhjennyksiä tulee tehdä 5-10 vuoden välein. Nyt kartoitettujen kohteiden yleisin rakennus- tai peruskorjausvuosi on 2009. Kartoitus osoitti, ettei yleisohjeeseen kannata suoraan luottaa, vaan joissakin paikoissa tyhjennystarve syntyy jo ennen viittä vuotta. Tyhjennyksestä kertyneet lietemassat on levitetty maanomistajien toimesta pelloille ja penkkaan, ja joissakin kohteissa massa on sijoitettu maaston painanteisiin.

Lista kohteista: Upilan kemikaaliannostimen pato, Mällinojan pato, Mustojan allasketjun yhden altaan tyhjennys ja padon korjaus, Matjärven viiden altaan tyhjennys ja kahden patorakenteen korjaus, Kytyänojan munkkipadon ja altaan kunnostus, Äkeenojan, Pellavaloukon sekä Mummusojan ja Kivisojan risteyksen laskeutusaltaiden tyhjennys, Kurhilan vanhojen kala-altaiden ja Suvelanojan kunnostus, Kampilanojan padot ja Purunojan lietetaskut.

Kohteita kunnostaneet paikalliset yrittäjät: Maanrakennus ja Sora Olavi Starck Ky, Hot Mill Oy, Monisampo/Vesivehmaan maansiirto, Rantala Timber Oy ja Kalle Tero.

Toteutus on osa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Vesijärven vesienhoitotoimet 2016 –hanketta, jota rahoittaa myös Hämeen ELY-keskus.

valokuva: Kurhilan pienet kala-altaat kunnostettiin

Lisätiedot:

Kartoitus ja hankekokonaisuus:
vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola@vesijarvi.fi, 044 9735137

Kohteiden käytännön työnjohto:
riistasuunnittelija Marko Muuttola, marko.muuttola@riista.fi, 029 4312117

Vesijärvisäätiön viestintä:
Irma Peltola, irma.peltola@vesijarvi.fi, 040 5144958