Valitse sivu

Kosteikkoja ja laskeutusaltaita on Vesijärven valuma-alueella kaikkiaan noin 30 kpl. Kartoitus liittyy Vesijärven vesienhoitotoimi -hankkeeseen (VeHo), johon on saatu 60 %:n rahoitus Hämeen ELY-keskuksesta.

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tulo- ja lähtöuomista otettiin vesinäytteet ja samalla selvitettiin altaisiin kertyneen lietteen määrää ja tyhjennystarvetta. Myös patorakenteiden kunto kartoitettiin. Aiemmin keväällä korjattiin Upilan ojan kosteikon murtunut pato ja tällä viikolla korjauksessa on Kytyänojan altaan suuri munkkipato, jossa veden pintaa säädellään putkessa olevien lankkujen avulla. Tyhjennyksiä ja korjauksia on tehty myös Vesijärven valuma-alueella sijaitsevan Matjärven altaissa. Tyhjennyksiä Vesijärven valuma-alueen altaissa jatketaan vielä syksyn aikana tarpeen mukaan.

Kartoituksen aikana kosteikot myös kuvattiin ja niistä saatiin ilmakuvat kopterikameran avulla. Tiedot ja kuvat Vesijärven valuma-alueen kosteikosta ja laskeutusaltaista on tarkoitus liittää aikanaan Puhdas Vesijärvi -sivustolle.

kuva: Vesistöasiantuntija Mirva Ketola määrittää altaan pohjalla olevan lietteen määrää.

Lisätietoja:
Mirva Ketola
mirva.ketola(at)vesijarvi.fi
044 973 5137