Valitse sivu

Sylvojärven uimarannalla juhlistettiin lauantaina noin sadan hengen voimin Sammalsillansuon kosteikkoa, luontopolkua, lintutornia ja uusittua uimarantaa, Tapahtumaa järjestivät mm. Nastola-seura, Lahden ympäristöpalvelut, Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi ja Yhteisillä aalloilla -hankkeet.

Sammalsillansuon vesiensuojelukosteikon rakentamisen on mahdollistanut alueen maanviljelijöiden sitoutuminen hankkeeseen sekä talkootyö, jota vastaan hankkeelle saatiin tarvittava rahoitus entiseltä Nastolan kunnalta sekä Hämeen ELY-keskukselta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 56 000 euroa, josta 19 000 euroa koostui talkootyöstä. Hämeen ELY-keskuksen osuus oli 22 000 euroa ja kuntarahoituksen osuus 15 000. Hankkeen toteuttamisessa saatiin myös tärkeää apua työllistämishankkeilta.

Taustalla huoli Sylvöjärven vedenlaadusta

Hankkeen taustalla oli Nastola-seuran huoli Sylvöjärven vedenlaadusta. Seura teki vuonna 2013 aloitteen järveen kohdistuvan kuormituksen vähentämisestä. Aloitteen pohjalta Lahden seudun ympäristöpalvelut, silloinen Nastolan kunta sekä alueen yksityiset maanomistajat lähtivät suunnittelemaan vesiensuojelukosteikon rakentamista Sylvöjärven eteläpuolella sijaitsevalle Sammalsillansuolle.

Nastolan Sylvöjärvi on tyydyttävässä ekologisessa tilassa ja vesienhoidon tavoitteiden mukaisen hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää järveen tulevan ravinnekuormituksen vähentämistä. Sammalsillansuo on sopiva paikka vesiensuojelukosteikolle, koska kosteikkoalueen yläpuolella on runsaasti peltoja, jotka osaltaan kuormittavat Sylvöjärveä. Toisena tavoitteena hankkeessa oli turvata taantuvan kosteikkolajiston säilyminen Sammalsillansuolla.

Kosteikot ovat luonnonmukaisia vedenpuhdistamoja

Kosteikot ja laskeutusaltaat ovat luonnonmukaisia vedenpuhdistamoja, jotka suodattavat järveen virtaavasta vedestä ravinteita ja maa-ainesta. Kosteikot ovat myös hyvin monimuotoisia luonnonympäristöjä, jotka tarjoavat elinpaikkoja monin paikoin taantuneelle kosteikkolajistolle kuten linnuille, hyönteisille ja sammakoille.

Sammalsillansuon vesiensuojelukosteikon rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2015. Sammalsillansuolle kaivettiin yli 1,5 hehtaaria matalaa kosteikkoa sekä kaksi laskeutusaltaan tavoin toimivaa syvän veden allasta. Kaivutöistä vastasi Rantala Timber Oy, jonka kelluva telaponttonikaivuri mahdollisti töiden toteuttamisen sulan maan aikana vetisessä maastossa.

Kosteikon matalan veden alueet jätettiin vielä toistaiseksi erilleen. Veden virtaus ohjataan kosteikkoon vasta, kun ravinteiden pidättämisen kannalta tärkeä vesikasvillisuus on runsastunut alueilla. Kosteikkoon kuuluvat syvän veden alueet ovat jo toiminnassa.

Pikkukuva: Lintutornille pääsee uimarannalta esteetöntä väylää pitkin (kuva Vesijärvisäätiö)

Alla: Sammalsillansuon kosteikkoa elokuussa 2016 (kuva Matti Kotakorpi)

Sammalasillansuo

Lisätiedot:

Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi
Lahden ympäristöpalvelut
matti.kotakorpi@lahti.fi
050 539 1696