Valitse sivu

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja MTK Häme haluavat myönteisellä tavalla kannustaa maatalousyrittäjiä pohtimaan oman tilansa ympäristövaikutuksia ja erityisesti toimenpiteitä, jotka edistävät vesistöjen tilan paranemista. Siksi tänään luovutettiin osana Vesijärvi-viikon tapahtumia ensimmäisen kerran Ympäristöystävällisen tilan tunnustus. Nimeäminen on myös osa Yhteisillä aalloilla -viestintähanketta.

Tunnustuksen saivat Jenni ja Juha Ruotsalainen Hollolan Paimelasta. Sen luovuttivat Vesijärvisäätiön hallituksen jäsen Valtteri Simola ja MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni.

Vaarilan tilan mailla on kaksi kosteikko-laskeutusallasta, joiden avulla Vesijärveen laskevan Myllyojan virtaama Vesijärveen hidastuu. Veden mukana kulkeutuva maa-aines ehtii laskeutua altaiden pohjaan eikä päädy rehevöittämään järveä. Lisäksi tilalla on Myllyojan varressa suojavyöhykkeet.

Juha Ruotsalainen kaivautti ensin altaat oma-aloitteisesti ja kuuli sittemmin, että Vesijärvisäätiöltä voisi olla mahdollista saada suunnittelu- ja toteutusapua niiden laajentamiseen ja toiminnan parantamiseen. Tästä käynnistyi prosessi, jonka seurauksena Myllyojalle pystyttiin rakentamaan valtakunnallisestikin kiinnostava kosteikkoketju, jossa monta pientä allasta ketjuttamalla pyritään saamaan sama tai parempi teho kuin yhdellä isolla altaalla.

Kosteikkoketjun toteutusta vetänyt Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen toteaa, että Myllyojan tyyppisen ison kokonaisuuden mahdollistaa vain hyvä yhteistyö vesienhoidon ammattilaisten ja maanomistajien välillä. Tässä Juha Ruotsalainen oli tarvittava paikallinen linkki, joka mahdollisti työn käynnistymistä. Ruotsalainen traktoreineen oli myös pari viikkoa ajamassa maata kosteikkojen kaivamisen yhteydessä, kuten kaksi muutakin maanomistajaa kylältä. Maanajo tehtiin talkoilla.

Juha Ruotsalainen pitää selvänä, että ympäristöstä tulee pitää huolta. Hän toteaa Paimelanlahden tilan parantuneen lapsuusajoistaan. Myllyojaan laskeutusaltaat toivat lisää vesitilavuutta, eikä oja enää tulvi pelloille. Ojan ylittävä viljelystien siltarumpu pysyy nyt paikoillaan. Innokkaana metsämiehenä Ruotsalainen arvostaa myös lammikoilla viihtyviä sorsaparvia.

– Hyvässä hengessä tämä Myllyojan kunnostus tehtiin meidän kylän viljelijöiden kesken. Viljelijät arvostavat sitä, että pääsemme vaikuttamaan toteutukseen, eikä asioita sanella ylhäältä.

Monta rautaa tulessa

Vaarilan tila on kasvinviljelytila, jossa tänä vuonna on viljelyksessä ruista, rypsiä, suurimokauraa, vehnää ja hevosheinää. Omien peltojen lisäksi on vuokramaita ja töitä tehdään ”avaimet käteen” periaatteella kolmella urakointitilalla. Näin Ruotsalaisten viljeltävänä on peltoalaa yhteensä 170 ha. Näiden lisäksi Juha työskentelee isänsä kuljetusliikkeessä ja Jenni on ollut koulunkäyntiavustajana ja pitänyt lapsille maatilakerhoa. Tilalla onkin mm. vuohia, hevosia ja aasi. Tänä syksynä Jenni aloittaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen Ypäjällä. Perheessä on kaksi alakouluikäistä lasta, Miki ja Melina.