Valitse sivu

Luonnonvarakeskuksen sisävesien kalavarat-tiimi on tehnyt keväällä ja nyt heinäkuun alussa verkkokoekalastuksia Enonselällä. Toukokuun alkupuolella kalastettiin petokalanäyte, jonka pyytäminen ei syksyllä onnistunut, koska piilevä tukki verkot. Enonselältä saatiin runsaasti kuhaa ja isoa ahventa, saaliit olivat kevään 2015 vastaavaan koekalastukseen verrattuna noin kolminkertaiset. Kuhat ja ahvenet olivat aktiivisesti syömässä Enonselän syvänteen tiheässä kuoreparvessa. Tuolloin kuhan ja ahvenenkin kutuaika oli vielä edessä ja kalat söivät ja liikkuivat aktiivisesti.

Kuhakannan tulevaisuuden kannalta saalis näytti hyvältä, 20-40 cm mittaisia 2-4-vuotiaita nuoria kuhia on järvessä runsaasti. Näyttää myös siltä, että kuhan lisääntyminen on onnistunut vähintään kohtuullisesti viime vuosina. Enonselän kuhasaaliit ovat viime vuosina olleet selvästi pienemmät kuin viisi-kuusi vuotta sitten. Vuonna 2014 kalastustiedusteluun perustuva kuhasaalisarvio oli noin puolet vuoden 2011 arviosta. Tuolloin kuhan kalastus ryöpsähti liian tehokkaaksi hyvien saaliiden innoittamana ja kun lisääntyminen oli ollut muutamana vuonna heikkoa, niin kuhakanta harveni voimakkaasti. Vuodesta 2014 kuhan verkkopyyntiä on Lahden kaupungin vesialueella rajoitettu vähentämällä kalastajakohtaista verkkomäärää ja nostamalla solmuvälirajoitus 59 mm. Tavoitteena on turvata emokalojen riittävyys ja estää liian tehokas kuhan kalastus. Tämän muutoksen myönteiset vaikutukset alkavat vähitellen näkyä.

Tällä viikolla tehtiin Enonselällä kesän ensimmäinen koekalastus yleiskatsausverkoilla, niissä on kaikkiaan 12 eri solmuväliä ja ne pyytävät mahdollisimman tasapuolisesti kaiken kokoisia kaloja. Koekalastuksen saaliin perusteella Enonselän syvänteellä on edelleen runsaasti kuoretta. Valtaosa siitä on vuoden vanhaa nyt 8-10 cm pituista kalaa, mutta on joukossa joitain suurempiakin yksilöitä. Ahventen ja pienten kuhien mahoista löytyi myös tänä keväänä kuoriutuneita noin tulitikun mittaisia kuoreen poikasia, jotka eivät vielä jää verkkoon. Petokalat eivät siis ainakaan toistaiseksi ole vähentäneet Enonselän runsasta kuoreparvea voimakkaasti, mutta toki kuhan ja ahvenen kasvukauden ravinnonkulutuksesta on valtaosa vielä edessä loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Enonselkä ja koko Vesijärvikin on nyt vihreänä sinilevästä, jonka tämän viikon tuulinen sää on sekoittanut vesimassaan. Runsas kuorekanta voi osaltaan edistää leväkukintoja, koska kuoreet ja muut eläinplanktonia syövät kalat rajoittavat leviä syövien vesikirppujen määrän ja koon pieneksi.

– Vesijärvi kaipaisi nyt petokalojen runsastumista, jotta ne säätelisivät tehokkaammin saaliskalojensa määrää. Kalastajien olisi hyvä pyytää vastuullisesti ja kohtuudella Vesijärven petokaloja, toteaa tutkija Jukka Ruuhijärvi Luonnonvarakeskuksesta.

Kunhan peto- ja saaliskalojen runsaussuhteet saadaan kohdilleen, on järvestä taas odotettavissa ja pyydettävissäkin parempia saaliita. Välillä on hyvä kuhanuistelun tai ahvenenjigauksen ohella kokeilla särjenongintaa, sekin on kiintoisaa kalastusta ja särki maukasta kalaruokaa.