Valitse sivu

Altaalla sijaitsee fosforia ojavedestä saostava ferrisulfaattiannostelija. Routa oli päässyt liikuttamaan annostelijan putkea siten, että patorakenne alkoi keväällä vuotaa annostelijan juuresta. Korjauksen toteutti tarjouskilpailun jälkeen Maanrakennus ja Sora Olavi Starck Ky. Korjaus saatiin tehtyä juuri ennen runsaita sateita. Korjaustyö toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen Vesijärven vesienhoitotoimiin myöntämän avustuksen turvin (VeHo-hanke). Samassa hankkeessa kartoitetaan myös muiden Vesijärven laskeutusaltaiden tilannetta ja tyhjennystarvetta heinä-elokuun aikana.

Vesijärveen laskevan Upilanojan fosforisieppari asennettiin vuonna 2013. Altaiden väliin sijoitettiin fosforisieppari, joka annostelee veteen ferrisulfaattia virtaaman mukaan. Kemikaalin rauta sitoutuu veden liukoiseen fosforiin muodostaen sakkaa, joka painuu viimeisen laskeutusaltaan pohjaan.

Upilanojan fosforisiepparin toimintaperiaatteesta voit lukea lisää tästä.