Valitse sivu

Pieni, mutta aktiivinen joukko Haritunjoen valuma-alueen maanomistajia ja viljelijöitä kokoontui Paimelan koululle kuulemaan ja keskustelemaan mahdollisuuksista vähentää Haritunjoen kautta Vesijärveen valuvien ravinteiden määrää.

Vesijärvisäätiöllä on ympäristöministeriöltä saatua erillisrahoitusta suunnitella ja toteuttaa Haritunjoelle 3-6 paikkaan rakenteita, joilla ravinteita voisi ottaa vedestä kiinni. Suunnitteluapua saadaan Säkylän Pyhäjärvi-instituutilta.

– Haritunjoki valittiin kohteeksi, koska se on suurin Vesijärveen laskevista joista. Se kerää vesiä reilun 5700 hehtaarin alueelta ja ravinteitakin vedessä on, kertoi vesistöasiantuntija Mirva Ketola säätiöltä.

Ketola esitteli Haritunjoelta mitattuja ja mallinnettuja ravinnepitoisuuksia ja erilaisia uudentyyppisiä kunnostustapoja ja -rakennelmia kuten suodatinkasetteja, -kenttiä, ojanpohjasuodattimia ja erilaisia pohjapatoja.

Viljelijöitä kiinnostivat Haritunjoen vesien ravinnepitoisuuksien mittaustavat ja tulosten luotettavuus. Tuloksissa ilmenneen vuoden 2012 syksyn korkeiden ravinnemäärien arveltiin johtuvan yläjuoksulla tuolloin tehdystä ojaperkauksesta. Esimerkkikuvat Pyhäjärvi-instituutin omalla alueellaan toteuttamista rakennelmista hämmästyttivät massivisuudellaan ja määrillään. Viljelijöitä kiinnosti myös toteutettavien rakenteiden huoltotarve. Sopivia sijoituskohteitakin rakenteille ehdotettiin, joko omalta tai naapurin maalta.

Työ jatkuu siten, että Mirva Ketola kiertää Haritunjoen sivuhaaroja kenttämittarin kanssa ja selvittää niiden vesien ravinnepitoisuuksia ja tutustuu samalla ehdotettuihin kunnostuspaikkoihin maastossa. Ketola toivoo yhteydenottoja myös niiltä maanomistajilta, jotka eivät tilaisuuteen päässeet, mutta tuntevat kiinnostusta asiaan tai omaavat sopivan kohteen.

– Toteutettavat kohteet valitaan maaomistajien ja Pyhäjärvi-instituutilta tulevan suunnittelija Henri Vaaralan kanssa. Tällöin saadaan parhaat menetelmät sopiviin kohtiin ja paras hyöty Vesijärvelle, sanoo Mirva Ketola.

Hankerahoituksen vuoksi työ tehdään pääosin jo ensi kesän aikana.

 

Lisätiedot: vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola@vesijarvi.fi, puh. 044-973 5137

Lue lisää: Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden tukeminen Säkylän Pyhäjärvellä ja Lahden Vesijärvellä – paikallista verkosto-osaamista yhteiseksi hyväksi

Kuva:

Mahdolliset kunnostuspaikat Haritunjoella ja sen sivu-uomilla merkittiin muistiin kartoille.