Valitse sivu

Vesijärvellä alkavat järviruo’on koneelliset talviniitot, joiden tarkoituksena on vähentää ranta-alueilla lahoavan ylivuotisen ruo’on määrää. Talviniitoilla pyritään erityisesti pitkällä aikavälillä ehkäisemään ruokoturpeen muodostumista, joka lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi. Niitettävä ala on kokonaisuudessaan noin 40 hehtaaria ja niittoalueet sijaitsevat 19 eri kohteessa, joista 6 on Asikkalan ja loput Hollolan alueella.

–  Kohteet on valittu siten, että ne ovat vesienhoidollisesti merkittäviä, mutta eivät aiheuta haittaa linnustolle, kertoo vesistöasiantuntija Mirva Ketola Vesijärvisäätiöltä.

Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta. Tärkeimmät ruovikkolinnuston pesäpaikat jätetään kuitenkin kokonaan niittämättä, jotta linnustolle olisi heti keväällä riittävä suoja.

Niittojen vaikuttavuutta halutaan seurata, sillä talviniitoista on sisävesillä vielä varsin vähän kokemuksia. Niittojen yhteydessä kokeillaan myös erilaisia ruo´on poissiirtotapoja, jotta läjityksiä voitaisiin välttää.

Niittojen toteuttaja ratkaistiin kilpailutuksen kautta. Niitoista vastaa Risto Kauhala, Hot Mill Oy. Koneellisista niitoista tulee aina tehdä ilmoitus ELY-keskukseen. Niitot aloitetaan ELY-keskuksen lausunnon valmistuttua. Myös vesialueen omistajiin ollaan yhteydessä asioiden sopimiseksi ennen niittoa.

Lisätiedot:
vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola@vesijarvi.fi, puh. 044 973 5137