Valitse sivu

Vesijärven Enonselälle, Lankiluodon syvänteeseen asennettiin tiistaina 13.10. ympärivuotinen mittausasema, joka korvaa yhden avovesikaudella toimivan mittauslautan. Uusi mittausasema on suunniteltu Lahden seudun ympäristöpalveluiden, Jyväskylän yliopiston ja Päijät–Hämeen Vesijärvisäätiön yhteistyönä.

Vastaavanlaisia vedenalaisia mittausasemia on suunniteltu tähän mennessä lähinnä meriolosuhteisiin. Mittausasema koostuu CTD–luotaimesta sekä erillisestä poijusta, johon aineiston keruu- ja lähetysyksiköt sijoitetaan. Poijuna käytetään Meritaito Oy:n erikoisvalmisteista muoviputkiviittaa, joka kestää myös jään alle taipumisen. CTD–luotain toimii ympärivuotisesti veden alla, joten se ei altistu jään liikkeille tai ilmakehän olosuhteille.

Tarkkaa mittausta syvyyssuunnassa

Luotain mittaa veden happipitoisuutta, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta, saapuvan auringon säteilyn määrää sekä klorofylli a:n fluoresenssia, joka ilmentää levien suhteellista määrää. Luotain liikkuu pystysuunnassa pohjasta kohti pintaa kerran tunnissa ja mittaa tuloksia viiden senttimetrin välein.

Uusi Enonselän ympärivuotinen mittausasema on kansainvälisessäkin mittakaavassa uudentyyppinen, sillä se kestää pohjoisille järville ominaisia vuodenaikojen vaihteluita. Ympärivuotisen mittausaseman tuottamat tulokset täydentävät jo olemassa olevaa vedenlaatuaineistoa, jota on kerätty velvoitetarkkailu- ja seurantaohjelmissa sekä avovesikauden aikaan automaattisilla mittauslautoilla. Olemassa olevat mittauslautat ovat uuden aseman asentamisen jälkeenkin tärkeitä, sillä Enonselän pohjan muodot rajaavat erillisiä syvännealueita, joiden olosuhteita uuden mittausaseman tuottamat tulokset eivät välttämättä kerro.

Uuden aseman antureiden mittaustarkkuudet ovat varsin hyviä. Esimerkiksi lämpötilaa pystytään mittaamaan jopa sata kertaa entistä tarkemmin. Vaikka näin pienillä lämpötilaeroilla ei ole biologista merkitystä, ne mahdollistavat fysikaalisten ilmiöiden, kuten virtausten, entistä tarkemman havainnoinnin ja tulkinnan. Uuden mittausaseman avulla on mahdollista seurata myös hapen kulumista alusvedessä ja happipitoisuuden harppauskerroksen kehitystä, mikä on vaikeaa harvalla syvyyssuuntaisella mittausaineistolla.

Yhdessä Vesijärven avovesikauden mittauslauttojen sekä velvoitetarkkailu- ja seurantaohjelmien kanssa uusi ympärivuotinen mittausasema muodostaa kattavan Enonselän tilan tarkkailuverkoston, mikä on perustana onnistuneille kunnostustoimenpiteille ja järven suojelulle. Kerättävää aineistoa voidaan hyödyntää järven kunnostuksen ja tutkimuksen lisäksi myös opetuksessa. Tulokset ovat jatkossa vapaasti kaikkien tarkasteltavana Internetissä.