Valitse sivu

Hulevesien käsittelyn ja johtamisen lähtökohtana on hulevesien synnyn ehkäiseminen. Näin hulevesien haittavaikutukset, kuten taloudelliset kustannukset, eroosio, ympäristökuormitukset ja terveydelliset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi.

Kilpailutyöt

Kilpailuun odotetaan ehdotuksia yrityksiltä, keksijöiltä, korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. Osallistuva ratkaisu voi olla joko ideavaiheessa tai lähellä toteutusta. Ehdotettava ratkaisu voi koostua seuraavista elementeistä:

  • Huleveden käsittely ja hyödyntäminen syntypaikalla.
  • Hulevesien suodattaminen ja viivyttäminen ennen vesistöön johtamista.
  • Hulevesien hallinta hulevesiverkostossa.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa:

1. Olemassa olevaan kaupunkiympäristöön ja siihen liittyvät hulevesien hallinnan haasteet ja

2. Uudet rakennettavat alueet ja niihin liittyvät hulevesien hallinnan haasteet.


Aikataulu

Kilpailu päättyy 7.11.2014 ja voittaja julkistetaan Lahti Business Day -tapahtumassa 20.11.2014.
Lue kilpailun pdf-esite TÄSTÄ.

Palkitseminen

Tuomaristo valitsee ehdotusten joukosta parhaan idean. Voittaneesta ideasta maksetaan sen esittäjälle 5 000 euroa. Kilpailutöiden tasosta riippuen, tuomaristo voi jättää palkinnon jakamatta. Liiketaloudelliset edellytykset parhaiten täyttävä idea saa yhden vuoden ilmaisen vuoden Ladecin yrityskiihdyttämössä. Kolmen parhaan kilpailuehdotuksen esittäjillä on mahdollisuus kirjoittaa artikkeli Vesitalouslehteen. Kilpailuun osallistuvilla on mahdollisuus esitellä ratkaisujaan henkilökohtaisesti Renor Oy:lle.

Kilpailutyöt arvostellaan muun muassa sen perusteella, miten ratkaisu mahdollistaa hulevesien innovatiivisen hyödyntämisen ja minkälaiset ovat ratkaisun toteutusmahdollisuudet.

Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden kaupunki, Lahti Aqua Oy, Vesijärvisäätiö, Helsingin yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu ja Renor Oy.


Tekninen toteutus

Kilpailu toteutetaan Veolia Environmentin ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n lanseeraaman Nordic Innovation Accelerator –verkkoalustan avulla.

 

Kilpailu on osa Lahden edelläkävijämarkkina -hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusien kysyntälähtöisten ratkaisujen syntyä ja kaupallistamista. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastolta.