Valitse sivu

Hankkeiden edustajat kokoontuivat viimeistä kertaa yhteistyössä seminaariin keskustelemaan hankkeen tuloksista ja mahdollisen yhteistyön tulevaisuudesta. Kokonaisuutena hankkeiden todettiin saavuttaneen tavoitteensa ja pysyneen aikatauluissa.

Tilaisuus oli hyvä mahdollisuus kerrata hankkeen tuloksia sekä saada hyvä yleiskuva hankkeesta kokonaisuutena. Lisäksi yhteistyö oli lopulta niin menestyksekästä, että kaikki toivoivat saavansa mahdollisuuden jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa, minkä toteutuminen jää sitten nähtäväksi.