Valitse sivu

MELLI-hankkeen kunnostuskohteiden seuranta on saatu valmiiksi tältä vuodelta. Hankkeessa on seurattu kevään ja kesän aikana toteutettuja kunnostuksia lokakuulle asti ja nyt näytteenotto taukoaa hetkeksi.

Upilanojalla laskeutusaltaiden ja ferrisulfaatin vaikutukset liukoiseen fosforiin ovat olleet kiistämättömät, sillä sen määrä Vesijärveen laskevassa uomassa on parhaimpien mittaustulosten mukaan vähentynyt jopa 96 %.

– Kemikaalin vaikutuksia luontoon on haluttu myös seurata tarkasti, minkä vuoksi vesinäytteistä on analysoitu mm. rautapitoisuus ja pH-arvo, kertoo projektipäällikkö Anne Aaltonen Vesijärvisäätiöltä.

Tuloksista käy ilmi, että veden pH on pysynyt hyvin 7 tuntumassa ja rautalisäys on ollut hyvin lievä verrattuna sateiden aikaansaamaan vaikutukseen. Kemikaaliannostelija jätetään talvehtimaan tyhjillään, ja kokeilua jatketaan taas keväällä.

Matjärven alumiinikloridikäsittely kesäkuussa muutti hetkessä veden silminnähden kirkkaammaksi. Näkösyvyys kasvoi 0,6 metristä kahteen metriin ja oli vielä lokakuun lopussa 1,5 m. Kokonaisfosforipitoisuus oli ennen käsittelyä 83 µg/l ja käsittelyn jälkeen vain 14 µg/l. Samoin levistä kertova α-klorofyllipitoisuus putosi 41 µg/l vain 2 µg/l. Vaikka mittauksissa on huomattu hiljaista muutosta entiseen syksyn edetessä, on tilanne karkeasti arvioituna vielä noin puolet parempi kuin ennen käsittelyä. Syksyiset sateet tuovat aina oman rasituksensa järven tilaan, joten tämäkin pitää ottaa huomioon. Järven tilaa tullaan seuraamaan myös talvella järven jäädyttyä. 

– Upilanojalla ferrisulfaatti-koetta jatketaan ensi kesänä. Matjärvellä puolestaan tullaan seuraamaan kunnostuksen vaikuttavuutta, eli sitä miten kauan järven kertakunnostus kemikaalin avulla vaikuttaa, toteaa Aaltonen. Tavoitehan on kuitenkin muuttaa järven tilaa pysyvästi paremmaksi.

Sekä Upilanojan että Matjärven tämän vuoden näytteenottojen tulosten raportit ovat työn alla ja ne julkaistaan  hankkeen Internet-sivuilla.

 

Taustaa

Suunnittelutyön pohjalta koekohteeksi valittiin Upilanoja, joka laskee Vesijärven Upilanpohjaan. Upilanojan fosforipitoisuudet olivat ennen kunnostusta korkeimpia Vesijärveen laskevien ojien joukossa. Järvikohteeksi puolestaan valittiin Matjärvi, jossa fosforipitoisuudet ovat myös olleet erittäin korkeita. Matjärven valintaa puolsi myös se, että järven ulkoista kuormitusta on jo pyritty hillitsemään laskeutusaltaiden ja kosteikkojen avulla.