Valitse sivu

Ruotsissa ”Järvi Hoi”- hanke on luonut vankkaa pohjaa tulevaisuuden järvikunnostuksille. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat onnistuneilta ja lisäksi ruotsalaisten hanketoimintaa on seurattu paikallisyhteisössä aktiivisesti, mikä ilmenee esimerkiksi artikkelista Kristiansblabetissa 16.10.2013.

Pääosin ruotsalaisten hankkeen tavoitteet ovat olleet yhteneviä suomalaisten tavoitteiden kanssa. Kaikilla hankkeen kohdealueilla on tavalla tai toisella testattu erilaisia hoitokalastuksen menetelmiä ja saatu käyttöön uusia tuloksia, joilla hoitokalastusta voidaan jatkossa alueilla kehittää.

Hankkeen käytännön toteutus Ruotsissa on toteutettu hankkeen kumppanin Hässleholmin kunnan ostamina konsulttipalveluina Regito Research Centeriltä, joka on toteuttanut hankkeen käytännön toimenpiteet ja tutkimustyön. Tutkimusyhtiön tutkijat Heléne Annadotter ja Johan Forssblad ovat olleet hankkeen ajan aktiivisesti mukana hankkeen ydintoiminnassa ja päävastuussa tutkimus- ja hallintotyön onnistumisesta.

Mat från Finjajsön till storkungar

Kuva: Johan Forssblad

Ruotsissa on vuosina 2012 – 13 kokeiltu rysäpyyntiä keväällä ja nuottausta syksylläy. Näistä kalastuksista on saatu hyviä tuloksia ja niiden toteutus on ollut suomalaisten ammattikalastajien Arto Hautalan ja Aulis Kiiskilän vastuulla.

Tavoitteina koekalastuksissa on ollut kalastuksen tehokkuuden parantaminen kustannustason ja saalismäärien osalta. Erityisesti ruotsalaiset tahtoisivat tietää, milloin nuottaus ja rysäpyynti on tehokkainta ja mikä on kalastukselle suotuisin lämpötila. Tuntemalla nämä tekijät nykyistä paremmin  varsinaisia kalastuspäiviä voitaisiin tulevaisuudessa vähentää ja hoitokalastus olisi edullisempaa.

Noten dras ihop alltmer och nätet samlas på de två ihopkopplade flottarna

Kalastajat vetämässä nuottaa lautalla. Kuva: Johan Forssblad

Vuoden 2013 rysäpyynnin tulokset löytyvät täältä. Raportista käy ilmi, että testirysät (15 kpl) on asetettu paikoilleen 12.4.2013 ja 13.4.2013 niistä on nostettu saalista 635 kg. Tämän jälkeen päivittäiset saalismäärät ovat vaihdelleet ollen parhaimmillaan jopa yli 2 000 kg, mutta pääosin 100 – 400 kg välillä. Suotuisissa olosuhteissa yksittäinen rysä voikin pyytää 200 kg kalaa vuorokaudessa ja näitä suotuisimpia olosuhteita tässä hankkeessa on voitu selvittää. Viimeistä kertaa saalista on nostettu 24.5.2013.

Bottengarnsfiske i Finjasjön

Kalastajat tyhjentämässä yhtä testirysistä. Kuva: Johan Forrsblad.

Kaikkiaan rysäpyynnissä on onnistuttu odotusten mukaisesti ja se vaikuttaa erittäin tehokkaalta hoitokalastuksen menetelmältä. Lopulliset tulokset rysäpyynnistä kokonaisuudessaan ja sen arvioiduista vaikutuksista saamme julkaistua kevään 2014 aikana.

Bottengarnsfiske i Finjasjön

Kuva: Johan Forssblad

Vastaavasti ruotsalasten hanke on nuottauskokeiluita, joiden tuloksia keväältä 2013 löydät täältä. Kaikkiaan nuottaus Finjasjöllä kesti 10 päivää aikavälillä 9. – 18.10.2013 ja nuottauksella saatiin noin 42 tn särkikalaa saaliiksi. Nuottauksen ansiosta vuodesta 2010 alkaen on Finjasjöstä saatu saaliiksi jo reilut 200 tn särkikalaa.

Arto Hautala med en god fångst braxen från Finjasjön

Nuottasaalis nousemassa rantaan. Kuva: Johan Forssblad

Ruotsalaiset ovat myös aktiivisesti etsineet uusia käyttökohteita kalansaaliille. Yksi hyödyllinen käyttökohde ovat Skånessa kasvatettavat haikarat, joille särkikalaa on viety hankkeen aikana ravinnoksi. Lisäksi kalaa on käytetty villisikojen ja rapujen ravintona.

Perinteisesti myös monet maahanmuuttajat ovat noutaneet kalaa itselleen omaan ruoanlaittoonsa. Mikään näistä käyttötavoista ei kuitenkaan synnytä tuloja, mutta edesauttaa joka tapauksessa kalojen järkevämpää ja eettisempää hyötykäyttöä.

Lopullisesti kuulemme ruotsalaisten tuloksista kevään 2014 aikana ja julkaisemme ne näillä verkkosivuilla. Hankkeen viimeinen yhteistyöseminaari järjestetään 10.4.2014 Hässleholmissa.

Tässä hoitokalastaja Arto Hautalan verkkosivut.