Valitse sivu

Pienten alkuhaasteiden jälkeen rysäpyynti lähti toukokuussa lopulta hyvin käyntiin. Esimerkiksi Kymijärvellä on ollut pyynnissä kaksi pienempää avorysää ja yksi iso avorysä, joilla on tavoiteltu lähinnä lahnaa, sorvaa, suutaria ja muita suurempia särkikaloja. Varsinainen särkien pyynti oli tarkoitus toteuttaa hankkeesta rahoitetuilla katiskoilla, kuten myös tapahtui.

Iktyonomi Petri Savolan vilkaistua saalispöytäkirjoja, hän totesi kalastuksen Kymijärvellä ja Vesijärvellä edenneen suunnitelmien mukaisesti saatujen kalalajien osalta. Moni kalastukseen osallistunut henkilö vaikutti kuitenkin hieman pettyneeltä saatuun kalasaaliseen, jota he kuvasivat poikkeuksellisen pienehköksi. Tähän on saattanut vaikuttaa alkukesän hyvin lämmin jakso, jonka aikana kalat ovat lähteneet hakeutumaan syvempiin vesiin, joista näillä rysillä ei saalista ole saatu.

Kevään 2013 aikana ehdittiin hankkeen tukemana rakentaa uusia avo- ja vannerysiä alueen vapaa-ajan hoitokalastajille kaikkiaan 13 kappaletta, joista suurta osaa päästiin tosiaan testaamaan touko-kesäkuussa 2013.