Valitse sivu

Matjärveä kunnostetaan kemiallisesti

Kemira Oyj aloitti tänään yhdessä Ympäristö Ojansuut Oy:n kanssa Matjärven kemiallisen kunnostuksen. Järven kaikuluotaus vesitilavuuden selvittämiseksi tehtiin jo edellisenä viikonloppuna. Järven liukoinen fosfori saostetaan PAX-XL100 kemikaalilla. Fosfori muuttuu liukenemattomaan muotoon ja painuu sakkana pohjalle. Työ kestää vajaan viikon.

– Käsittelyn seurauksena vesi kirkastuu ja levähaitat vähenevät. Kun vesi kirkastuu saattavat toisaalta vesikasvit levitä ja niittotarve voi kasvaa, kertoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä.

Kemikaalilevitys ei aiheuta pitkää katkoa järven virkistyskäyttöön. Kemikaalipitoisuudet pidetään myös niin alhaisina, että järven eliöstölle ei aiheudu suurta haittaa.

–  Juhannuksena pääsee uimaan jo entistä kirkkaammassa vedessä, lupaa Heikki Mäkinen.

Ranta-asukkaat ja maanomistajat mukana kunnostuksissa

Matjärvellä ranta-asukkaat, kesäasukkaat ja vesi- ja maa-alueiden omistajat ovat olleet aktiivisesti mukana järven kunnostamisessa.Matjärven suojeluyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Risto Kauhala kehuu kosteikkojen rakentamisen talkoointoa ja ykistuumaisuutta.

– Kosteikkoja on rakennettu peräti 7 ja kaksi on vielä tulossa. Ne on saatu tehtyä edullisesti, kun vapaaehtoistyön määrä on ollut suuri.

Kauhalan mukaan kosteikkojen myötä veden samentuminen on jo vähentynyt, mikä on lisännyt intoa ja yksituumaisuutta kunnostuksiin. Myös ahven- ja haukikannat  ovat elpyneet.

Heikki Mäkisen mukaan oleellista onkin,että järveen tulevaa ravinnekuormaa saadaan vähennettyä pitkäjänteisesti esimerkiksi juuri kosteikkojen avulla. Kertaluonteinen kemikaalikäsittely ei riitä yksinään järven tilan parantamiseksi ja se on myös kohtalaisen arvokas kunnostuskeino.

Vesijärvisäätiö seuraa yhteistyössä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa kemikaalikäsittelyn vaikutuksia. Vesinäytteet on otettu ennakkoon ja niiden ottamista jatketaan alun tiheämmän seurannan jälkeen kuukauden parin välein aina ensi kevättalveen asti.

Matjärvi on 45 hehtaarin kokoinen hyvin rehevä ja matala järvi Asikkalan, Hollolan ja Hämeenkosken kuntien alueella. Se laskee Vesijärven Lahdenpohjaan Vironjokea pitkin. Järvellä esiintyy lähes vuosittain leväkukintoja, ja talvisin järveä on vaivannut happikato. Matjärvellä on melko suuri runsaspeltoinen valuma-alue, jolta järveen laskee useita ojia.

Sinilevän kukkiminen estyy fosforin puutteessa

Kemira on tehnyt aiemmin vastaavia saostusoperaatioita lukuisissa eri kohteissa. Kunnostuskohteita ovat olleet mm. Janakkalan Rehakkajärvi, Ilmiinjärvi Kokemäellä, Kirkkojärvi Rymättylässä, Riittiönjärvi Rymättylässä, Lehijärvi Kuusamossa sekä Källträsket Karjaalla.

Matjärven kunnostaminen toteutetaan hyödyntäen Kemiran asiantuntemusta ja kemikaaleja. Kunnostustoimenpide on osa Vesijärvisäätiön Mekaaniset ja kemialliset kunnostustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa -hanketta, jota  osarahoittaa Hämeen ELY-keskus EAKR-varoista.

Kemira toimittaa kemikaalit työmaalle 20 tonnin erissä. Kuljetusauto purkaa kemikaalin kontteihin. Varsinainen levitys tapahtuu 6 m pitkällä , joka voi ottaa kerralla 1000 kg kemikaalia ja käyttää 10 metristä suihkutankoa. Aluksella voi liikkua noin 50 cm vesisyvyydestä alkaen.

Johtaja Aija Jantunen Kemirasta kertoo, että kun liukoinen fosfori poistuu, sivileväkukintoja ei pääse syntymään.

– Typen sinilevät voivat ottaa ilmasta, mutta kun toinen kasvuravinne fosfori saostuu, kukinnot eivät pääse kehittymään. Matjärvellä kemikaaliannostus pidetään kuitenkin sen verran alhaisena, että kalastoon ei tule olemaan vaikutuksia, kertoo Aija Jantunen.

Kemikaalilevitys käynnissä Matjärvellä (kuva Johanna Penttilä).