Valitse sivu

Hollolan Kutajoella sijaitsevassa Upilanojassa kokeillaan uudenlaista menetelmää rehevöitymistä aiheuttavan fosforin poistamiseksi ojavesistä. Ojaan on rakennettu laskeutusallas ja kosteikko. Niiden perään on liitetty Saloy Oy:n kehittämä fosforinpoistolaitteisto, joka koostuu ferrisulfaattisäiliöstä ja sen alaosassa olevasta saostuskaivosta. Rakenteen vaikutuksia seurataan vesinäytteiden otolla.

Upilanoja valittiin kokeilukohteeksi korkeiden fosforipitoisuuksien sekä muihin mahdollisiin ojiin verrattuna pienen virtaamansa vuoksi. Koska tarjottu fosforinsaostusratkaisu on vielä pilottiasteella, päädyttiin sitä kokeilemaan aluksi vain yhdessä kohteessa. Hankkeen työnjohdosta vastasi Vesijärven ystävien Risto Kauhala. Saloy Oy:n puolesta fosforinpoistolaitteiston asennuksessa asiantuntijana toimi Tapio Salminen. Kaivuutyöt toteutti Olavi Starck.