Valitse sivu

Koska hankkeen rahoittamien rysien rakentaminen jäi kesken tammikuun pyydystalkoissa, oli joukon hoitokalastajia vielä kokoonnuttava maaliskuussa talkoisiin, jotta pyydykset saatiin valmiiksi. Talkoot kestivät maanantaista perjantaihin (18. – 22.3.) ja paikalla oli parhaimmillaan 20 henkeä rakentamassa pyydyksiä. Erityinen kiitos kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen Petri Savolalle, joka koulutti ja ohjasi talkooväkeä pyydysten rakentamisessa ja osallistui aktiivisesti rakentamiseen.

Tammi- ja maaliskuun talkoiden tulokseksi saatiin kuusi vannerysää ja seitsemän jokamiehen avorysää, joita tullaan testaamaan kevään 2013 aikana Vesijärvellä ja Kymijärvellä vapaa-ajan kalastajien toimesta. Kalastuksen tavoitteena on selvittää, kuinka rakennetut pyydykset toimivat näiden järvien matalilla alueilla sekä minkälaista saalista (laji- ja ikäjakauma, yksilömäärät, massa) pyydyksillä saadaan.