Valitse sivu

Perinteikkäissä Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen koordinoimissa pyydystalkoissa on jälleen ahertanut runsas joukko vapaaehtoisia kalastuksen ystäviä. Paikalla on ollut päivittäin lähes 50 henkeä, joista suurimmalle osalle pyydystalkoisiin osallistuminen on jo pitkään jatkunut perinne.

Erityiskiitos pyydystalkoiden onnistumisesta kuuluu kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Jari Hagmanille, joka vastaa perinteiseen tapaansa talkoiden järjestämisestä ja koordinoinnista. Hän on pitänyt huolen mm. siitä, että talkooväelle järjestyvät työtilat, pyydysten rakentamiseen tarvittavat materiaalit saapuvat paikalle, talkooväellä on syötävää ja talkoiden aikana kaikki sujuu mutkattomasti.

Vuoden 2013 pyydystalkoot eroavat kuitenkin hieman viime vuosien pyydystalkoista. Tavallisesti talkoolaiset rakentavat esimerkiksi katiskoja tai pienpetopyyntiin soveltuvia pyydyksiä sekä korjaavat rikkinäisiä ja kuluneita pyydyksiä. Tänä vuonna ”Järvi Hoi”- hankkeen rahoitus toi kuitenkin mukaan uusia vaihtoehtoja.

Syksyllä 2012 esitettiin hankkeen työpajassa toive, että hanke rahoittaisi 20 rysän rakennusmateriaalit, minkä lisäksi hankkeen toivottiin rahoittavan myös 50 uudenmallisen katiskan materiaalit. Näin ollen tämän vuoden pyydystalkoiden tavoitteena onkin saada valmiiksi 10 vannerysää ja 10 jokamiehen avorysää. Näitä pyydyksiä tullaan hankkeen tukemana testaamaan kevään 2013 aikana ja testauksen tarkoituksena on saada lisää tietoa matalien järvialueiden kalastuksesta; minkälaisia kalasaaliita sieltä saadaan ja kuinka paljon.

Pyydysten suunnitteluun merkittävän työpanoksen antoi Uudenmaan ELY-keskuksen suunnittelija Petri Savola. Hän laati pyydyksistä piirrustukset ja suunnitelman materiaalihankinnoista, minkä lisäksi Petri on mukana pyydystalkoissa opastamassa rysien rakentamisessa. Petrille hyvin suuret kiitokset tästä työpanoksesta!!!

j