Valitse sivu

Matjärvellä tutkittiin EKO/GRID-käsittelyn vaikutusta veden laatuun 12.7.-24.10.2012 välisenä aikana. Laboratoriotulokset vahvistivat sen, mikä oli huomattavissa myös paljaalla silmällä: levän määrä oli EKO/GRID-putkessa pysyvästi alhaisempi kuin kontrolliputkessa tai rantavedessä. Eroja näytteiden välillä oli sekä ravinteissa että a-klorofyllissä ja myös happipitoisuuksissa. Runsaat leväkukinnat kontrolliputkessa ja rantavedessä nostivat happipitoisuuden näissä vesissä erittäin korkeaksi, ja samoin pH oli käsittelyputkeen verrattuna koholla samasta syystä.

Toteutettu pilottikoe antoi arvokasta tietoa menetelmän mahdollisuuksista tulevaisuuden vesistökunnostuksissa. Käsittelyn vaikutuksia sedimenttiin tulee vielä jatkossa tutkia tarkemmin, kuten myös elektrodien laadun (toteutetussa kokeessa rauta) merkitystä käsittelyyn.

Eko/Grid-menetelmä perustuu pulssitettuun sähkönsyöttöön. Matjärvellä käsittely toteutettiin järveen asennetussa ojarummussa, jonka vieressä oli samanlainen putki ilman käsittelyä kontrollina. Paikalta otettiin vesinäytteitä viiden viikon välein. Kontrolli- ja käsittelyputken lisäksi tarkkailtiin veden laatua putkien ulkopuolelta Matjärven rannassa.

Lokakuun alussa EKO/GRID-käsittely asennettiin myös yhteen Purailanviepän laskeutusaltaista, jossa sen toivotaan vähentävän altaiden sameutta sekä sitovan fosforia. Vuonna 2007 rakennettu laskeutusallaskokonaisuus ei nykyisellään pidätä toivottua määrä ravinteita huuhtoutumasta Vesijärven Komonselälle. Altaisiin ei ole toistaiseksi muodostunut toivottuja vesikasvikasvustoja, jotka voisivat sitoa liukoisia ravinteita. Osasyynä tähän lienee altaiden sameus, joka haittaa kasvien valon saantia. Purailanviepällä aloitetun käsittelyn vaikutuksia on tarkoitus seurata MELLI-hankkeen loppuun, eli kesään 2014 saakka.

Matjärven kokeilusta voi lukea tarkemmin Joni Javanaisen laatimasta raportista. Ympäristöteknologiaa Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeleva Joni oli harjoittelussa Vesijärvisäätiöllä 17.9.-16.11.2012.