Valitse sivu

Perustelujen mukaan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö on äärimmäisen aktiivinen ja innovatiivinen vapaaehtoisuuteen perustuva toimija, joka yhdistää toiminnassaan yksityisen ja hallinnollisen sektorin taitavasti. Aktiivisella ja positiivisella toiminnallaan se lisää tietoisuutta vesiensuojeluasioista ja kehittää toimintaa niin henkilö-, yritys- kuin kuntatasollakin. Se on kehittänyt uuden toimintamallin, jota voi monistaa muillakin vesistöalueilla ja toteuttanut hankkeita, jotka ovat saaneet myös kansainvälistä näkyvyyttä. Säätiöllä on myös tieteellisessä mielessä paljon annettavaa.

Palkinnon jaossa kiinnitettiin erityisesti huomiota uudenlaiseen toimintamalliin. Vesijärvisäätiö on vaikuttanut vahvasti veden puhtauteen, vesivaroihin ja vesistöjen tilaan omalla alueellaan ja antaa hyvän monistettavan mallin myös muille. Palkinnon teemana oli tänä vuonna veden puhtaus, vesivarat ja vesistöjen tila.

Palkinnon luovutettiin tänään keskivikkona ”Ympäristö ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri, Jäte ja Kierrätys” -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Sen ottivat vastaan Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen ja asiamies Helena Ikonen.
Heikki Mäkinen painotti kiitospuheessaan, että vesienhoito on yhteispeliä. Lahden seudulla on onnistuttu luomaan sellainen konstallaatio, jolla on päästy työssä eteenpäin. Positiivisella otteella on syntynyt toimivia yhteistyömalleja.