Valitse sivu

Matjärvi kokeilukohteena

Heinäkuussa aloitetussa kokeessa testissä on EKO/GRID-menetelmä, jota on menestyksellisesti käytetty hiilivedyillä saastuneiden maiden ja pohjavesien puhdistamiseen. Siinä maahan muodostetaan sähkökenttä, jonka ominaisuuksia säädetään tietyin algoritmein sitä varten suunnitellun säätöyksikön avulla. Syntyvien reaktioiden myötä mm. hiilivetyjä hajoaa ja olosuhteiden lähellä pohjaa odotetaan tulevan hapellisemmiksi.

Pulssitettu sähkönsyöttö on suojattu veteen upotettujen putkien avulla. Toinen putkista on verrokki, johon ei johdeta sähköä.

Matjärveen asennetun laitteiston avulla pyritään saamaan alustavaa tietoa menetelmän soveltuvuudesta vesien hoitoon. Kokeilu on ensimmäinen laatuaan ja osa Melli-hanketta. Tuloksia on odotettavissa syksyn kuluessa ja mikäli ne osoittautuvat lupaaviksi, tarvitaan vielä laajempia selvityksiä, joissa testikennoja on käytössä useita ja olosuhteet vaihtelevat. Tekniikan ideoija on Eko Harden Technologies Oy.