Valitse sivu

”Järvi Hoi” – hankkeen kick off – tilaisuus järjestettiin 9.-10.5. Lahden Sibeliustalolla. Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua toisiinsa, esitellä kumppaneille omia alueitaan, kohdejärviä sekä hoitokalastusta Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi hyvin tärkeä tavoite kokoontumiselle oli yhteisymmärryksen saavuttaminen hankkeen kansainvälisen yhteistyön tavoitteista.

Tilaisuuden ensimmäisenä päivänä kuultiin esitykset alueen kohdejärvistä, hoitokalastuksesta ja Balaton-järvestä. Esitykset meille pitivät eri aiheiden asiantuntijat, joista ehkä tunnetuimpana Juha Keto, joka on työskennellyt Vesijärven hoitotoimenpiteiden parissa jo pitkään. Esitysten antia kiiteltiin ja päivän päätteeksi seurue suuntasi Vesijärvelle tutustumisristeilylle, missä kuultiin vielä Juha Kedon syventävä esitys Vesijärvestä ja sen hoitotoimenpiteistä.

yhteistyö on voimaaToisena päivänä paneuduttiin enemmän hankkeen käytännön asioihin.   Alustavasti haastavaksi koettu hankkeen tulevista aikatauluista sopiminen osoittautuikin yllättävän helpoksi, mutta haasteita teetti erityisesti hankkeessa järjestettävien työpajojen suunnittelu näin lyhyellä ajalla.

Kansainvälistä yhteistyötä varten on siis sovittu järjestettävän kolme työpajaa, joissa käsitellään hankkeen aikana saavutettavia tuloksia ja niiden hyödynnettävyyttä kohdealueilla. Ensimmäinen työpaja pidetään syksyllä 2012 Hässleholmissa aiheesta ”kalabiomassan laskeminen järvestä” ja kaksi muuta työpajaa vuoden 2013 aikana aiheista ”Hoitokalastussaaliin hyötykäytön edistäminen” ja ”Hoitokalastusmenetelmien ja -pyydysten kehittäminen”.

Yhteistyö alkoi näillä näkymin lupaavasti ja ulkomaiset vieraamme kehuivat avoimesti tilaisuuden järjestelyitä. Tämän takia odotamme innolla hankkeen etenemistä, tuloksia sekä ennen kaikkea tulevaa kansainvälistä yhteistyötä, josta voi poikia vielä hyvin pitkäkestoinen ystävyyssuhde hankealueiden välille.

Kuva: Bengt Nilsson