Valitse sivu

ProAgria Hämeen asiantuntijat opastavat halukkaita tiloja menetelmien valinnassa ja käyttöönotossa. Työ on käynnistynyt lokakuun alussa ja tehostetun neuvonnan pilotti päättyy tässä vaiheessa huhtikuun loppuun 2012 mennessä.
Käytännössä ProAgria Häme on yhteydessä alueen viljelijöihin tarjoten erityisympäristötukeen liittyviä toimenpiteitä. Näitä ovat suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito sekä ravinnetaselaskelmat, joiden avulla optimoidaan ja vähennetään ravinteiden käyttöä viljelyssä. Lisäksi voidaan tehdä suunnitelmia valumavesien käsittelystä ja ravinnekuormituksen tehostetusta vähentämisestä ja arvioidaan ehdotettujen tilakohtaisten toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset.
Vesijärvisäätiö osallistuu osittain tilakohtaisten suunnitelmien kustannuksiin. Pilottineuvontaan toivotaan tiloja erityisesti Haritunjoen ja Myllyojan vesiuomien valuma-alueilta.
ProAgria Häme selvittää myös suojavyöhykkeiden hoidon yhteistyömahdollisuudet. Jatkotyöskentelyn pohjaksi tutkitaan viljelijöiden käsityksiä niistä esteistä, jotka hidastavat ympäristöystävällisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Pilotin yhteydessä kartoitetaan uomia etsien ravinnekuormituksen ongelmakohtia sekä tarkastellen joen tilaa kala- ja raputalouden kannalta.
ProAgria Hämeestä projektiin osallistuvat maisemasuunnittelija ja suojavyöhykkeiden asiantuntija Auli Hirvonen, joka myös vastaa projektin toteutuksesta, kasvinviljelyagronomi Jari Keränen ja neuvonta-agrologi Harri Touru ravinnetaselaskennan asiantuntijoina sekä kalatalousasiantuntija Janne Ruokolainen vesiuomien kunnostuksen asiantuntijana.

Lisätietoa pilottiprojektista:
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, p. 040 5148 513, heikki.makinen(at)vesijarvi.fi ProAgria Häme, maisemasuunnittelija Auli Hirvonen, p. 020 747 3069, auli.hirvonen(at)proagria.fi