Valitse sivu

Hoitokalastus on kustannustehokkaimpia menetelmiä rehevöityneiden järvien tilan ja kalakantojen kohentamiseksi. Hoitokalastus myös lisää ja tukee maaseudun elinkeinoja.

Vesijärvellä hoitokalastusta on toteutettu jo vuosikymmenten ajan ja hoitokalastusta on tehty myös monilla muilla järvillä. Tuloksia ei kuitenkaan ole systemaattisesti seurattu.

Vaikka hoitokalastus on menetelmänä vielä nuori, on sen vaikuttavuutta ja kustannushyötyä mahdollista kehittää ja tehostaa jo tähän mennessä saatujen tutkimustulosten ja kokemusten analysoinnilla. Erityisen merkityksellistä on kerätä kokemuksia ja asiantuntemusta kansainvälisiltä toimijoilta.

Selvityksen tavoitteena on saada aikaiseksi hanke, jonka tavoitteena on hoitokalastuskokemusten jakaminen, uusien hoitokalastusmenetelmien kehittäminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen luominen, hoitokalastuksen tulevaisuuden turvaaminen, alueen asukkaiden yhteistyön lisääminen ja elinkeinomahdollisuuksien luominen alueen yrittäjille sekä hankkeen kokemusten ja tulosten kokoaminen parhaiden hoitokalastuskäytäntöjen käsikirjaksi.