Valitse sivu

Asikkalan, Hollolan ja Lahden Lions klubit järjestivät jo toisena talvena ruovikoiden talviniittotapahtuman. Niittoja tehtiin Hollolan Kutajoen Lahdenpohjan itärannalla eli Kirkonlahden pohjoispuolisella alueella sekä Kajaanselän eteläosissa sijaitsevan Korpilahteen Hollolan-Asikkalan rajalla.
Molemmat matalat vesialueet kärsivät hitaasta umpeenkasvusta, joka heikentää veden vaihtuvuutta ja laatua. Talviniitoilla voidaan hidastaa hieman tätä prosessia ja samalla parantaa vesilintujen elinolosuhteita. Niitto lisää myös vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Tässä pari tuokiokuvaa vuoden 2010 niitoista