Valitse sivu

Lammilla pidetty kaksipäiväinen koulutus aloitti valtakunnallisen Ympäristökuiskaajat-kiertueen, jonka tavoitteena on jakaa uusinta tietoa tutkijoilta ja neuvojilta viljelijöille, ja välittää myös parhaita käytäntöjä viljelijältä toiselle.
Kahden päivän aikana kuultiin eri mm. alus- ja kerääjäkasvien käytöstä ravinteiden pidättäjinä ja peltojen eroosion vähentäjinä, ravinnetaseista, luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä, suojavyöhykkeistä ja kosteikoista. Lisäksi käytiin läpi erityisympäristötukien vaikutusta tilan taloudelliseen tulokseen. Lisäksi toisena päivänä suunniteltiin kahden maatilan osalta, mitä mahdollisuuksia näillä tiloilla olisi ottaa käyttöön entistä ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä.
Koulutuksen järjestivät MTK, ProAgria ja WWF. Materiaalit ovat nähtävissä osoitteessa http://www.mtk.fi/maatalous/ymparisto/ymparistokuiskaaja/fi_FI/ymparistokuiskaaja/.  Ympäristökuiskaajat on esillä myös Facebookissa.
Hämeessä jatketaan paikallisin voimin maatalouden ympäristöneuvontaa. Viljely vesistöjen äärellä –työnimellä on tulossa yhden päivän tilaisuudet Päijät-Hämeeseen 9.helmikuuta ja Kanta-Hämeeseen kuukautta myöhemmin. Pääjärjestäjiä ovat Vesijärvisäätiö, ProAgriaHämeen Kasvin kasvua –hanke ja Vanajavesikeskus.