Valitse sivu

Maineeseen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja myös kumppaneiden valinnalla, muistutti Pekka Aula Vesijärvisäätiön päätukijoiden tapaamisessa.Maine rakentuu hitaasti, mutta se voidaan tuhota nopeasti.
– Maine on ehdottomasti yrityksille merkittävä menestystekijä, sanoo Aula. Maineen rakentumista on kuitenkin tutkittu aika vähän, hän jatkaa.
Hyvällä maineella on yrityksille merkitystä montaa eri kautta. Se vaikuttaa yrityksen arvostukseen, arvoon ja antaa suojaa kriisitilanteissa, mutta luo myös vetovoimaa.
Maineeseen voi vaikuttaa paitsi huolehtimalla yhteisön perustoimintojen laadukkuudesta, myös valitsemalla oikeanlaisia kumppaneita. Näin syntyy maineen taikapiiri. Kumppanit jakavat toistensa mainetta ja muodostavat maineallianssin.
Maineen taloudellista merkitystä ei pystytä osoittamaan eurotasolla. Merkitys tulee esiin yhteiskuntavastuun kautta, eli se kuvaa osin millä mandaatilla yritys yhteiskunnassa toimii. Yhteiskuntavastuullisuus ei suoraan paranna yritysten tulosta.
– Aiemmin puhuttiin hyväntekeväisyydestä, joka oli ehkä helpompaa yritysten näkökulmasta. Nyt hyviä asioita tuetaan ja toivotaan sen tuovan vastikkeellisuutta takaisin. Mittaaminen on kuitenkin vaikeaa.
Oman yhteisön mainetta voi määrittää tutkimuksen keinoin. käytännössä voi kysyä omalle yhteisölle merkittäviltä tahoilta – ihmisiltä – heidän käsitystään omasta organisaatiostaan.
Vesijärvisäätiö ja sen tukijayritykset kokoontuivat pohtimaan mainetta ja yhteistyön merkitystä maineen näkökulmasta. Tavoitteeksi asetettiin entistä tiiviimmän yhteistyön kehittäminen yhdessä tehden.