Valitse sivu

Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen on nimitetty valtakunnalliseen työryhmään, jonka tehtävänä on kehittää toimenpiteitä vesistöjen kunnostamiseen. Työryhmän asetti ympäristöministeriö yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Viime vuonna valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat edellytivät, että tämän vuoden aikana on tehtävä Vesienhoidon toteutusohjelma, jonka yksi tärkeä painopiste on vesistöjen kunnostaminen. Vesistöjen kunnostuksella tarkoitetaan järvien, virtavesien, lintuvesien ja pienvesien kunnostusta ja hoitoa. Vesien kunnostustyöryhmä tekee toteutusohjelmaan kunnostusta koskevia ehdotuksia ja priorisoi kunnostustarpeita.
Työryhmää vetää Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen ja ryhmässä on jäseniä myös muista ELY-keskuksista, vesienhuojeluyhdistyksistä, ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriöistä sekä ympäristökeskuksesta.