Valitse sivu

Sekä ammattinsa puolesta että vapaa-aikanaan järvitietoa tarvitsevat haluaisivat lukea sitä internetistä, mieluiten pitkälle visualisoituna. Tämä selvisi Järvien vedenlaatupalvelu – hankkeen kyselytutkimuksessa.

Vesijärvi on pilottialueena Tekesin Vesi-ohjelmaan kuuluvassa Järvien vedenlaatupalvelu – hankkeessa. Siinä kehitetään toimintamalli, joka yhdistää julkiset ja yksityiset toimijat ympäristönseurannassa. Pilottialueelle eli Vesijärvelle luodaan paikallinen ympäristötietopalvelu, joka toimisi aluetta yhdistävänä tieto- ja keskustelufoorumina.
Hanke kartoitti kyselytutkimuksella käyttäjien tarpeita alkuvuodesta. Ammattinsa puolesta järvitietoja tarvitseville suunnattuun verkkokyselyyn vastasi 60 henkilöä, ja vapaa-ajankäyttäjille suunnattuun kyselyyn 109 henkilöä. Lisäksi haastateltiin paikallisia viranomaisia, yrityksiä ja mediaa. Kyselytutkimuksessa selvisi, että sekä ammattinsa puolesta että vapaa-ajalla järvitietoa tarvitsevat pitivät paikallista vedenlaatupalvelua tarpeellisena. Halutuin palvelumuoto oli internet-pohjainen palvelu, josta järvitietoja voi tarkastella käyttöliittymän avulla, mieluiten pitkälle visualisoituna.

Tarkemmin tutkimustuloksia jvp_tutkimustulos.pdf
Tutustu myös hankkeen nettisivuihin: www.jvphanke.fi