Valitse sivu

Vesijärven valuma-alueelle on valmistunut Monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden sekä Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat.

Kosteikkojen perustamiseksi soveltuvia kohteita kartoitettiin koko Vesijärven valuma-alueelta ja luonnon monimuotoisuuskohteita keskitetysti Hollolan kirkonkylän-Kutajoki-Pyhäniemen alueelta sekä Kalliola-Paimelan alueelta. Kaikkiaan yleissuunnitelmassa on esitelty 155 kohdetta. Hanke toteutettiin Hämeen ympäristökeskuksen ja Vesijärvisäätiön yhteistyönä. Kosteikkoyleissuunnitelmasta voi lukea lisää TÄSTÄ
Vesijärven valuma-alueen suojavyöhykkeiden perustamisen tavoitteena on vähentää ravinteiden kulkeutumista vesiin eroosioherkiltä ja kaltevilta tai toistuvasti tulvan alle jääviltä viljelyksessä olevilta pelloilta. Lisäksi ne ovat suositeltavia myös pelloille, jotka sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla.
Suojavyöhykesuunnitelma luettavissa TÄÄLTÄ: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=355106&lan=fi&clan=fi