Valitse sivu

Vesijärven valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat ovat nyt luonnosvaiheessa.
Suunnittelija, agrologi Markku Meronen esittelee karttoja
Asikkalassa tiistaina 17.11. klo 10-13 kunnan maataloustoimistossa
Hollolassa keskiviikkona 18.11 klo 10-13 kunnan maataloustoimistossa
Karttaluonnokset ovat tämän jälkeen nähtävillä ja kommentoitavissa viikon ajan.

Maanomistajilta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta otetaan mielellään vastaan täydennysehdotuksia ja kommentteja. Karttoja ja niiden pohjalta tehtävää julkaisua voi käyttää myöhemmin perusteena ja liitteenä haettaessa ympäristötuen erityistukea suojavyöhykkeitä perustettaessa. Viljelijä tai rekisteröity yhdistys voivat hakea tukea TE-keskuksesta. Vesijärvisäätiö tukee myös suojavyöhykekiden rakentamista maksamalla puolet suunnittelukustannuksista.
Suunnittelussa huomioidaan vesistöön ja valtaojaan viettävät pellot, tulvaherkät ranta- ja ojanvarsipellot, maan laatu, pohjavesialueet sekä viljelyhoidolliset näkökohdat. Lopullinen suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Yleissuunnitelmassa ehdotetut suojavyöhykkeet ovat vapaaehtoisia eivätkä velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin.
Lisätietoja antaa Markku Meronen p 0400-435 003