Valitse sivu

Hämeen ympäristökeskuksen ja Vesijärvisäätiön kosteikkoasiantuntija Hanna Eskola kiersi lokakuun lopulla Vesijärven maastossa esittelemässä kosteikkokohteita Suomen ympäristökeskuksen ja Metsästäjäin keskusjärjestön edustajille.

Kaikkiaan 14 kohteella vierailivat maisema-arkkitehti Jukka Jormolan (SYKE), agronomi Markku Puustisen (SYKE) ja Marko Muuttola (Metsästäjäin keskusjärjestö). Hanna Eskola oli valinnut esiteltäväksi erilaisia kohteita mm. kosteikon ja pohjapatosarjojen paikkoja. Mukana oli myös uusia kohteita, joita ei ollut edes yleissuunnitelmien esittelytilaisuuksien kartoilla .
Suurimpaan osaan kohteista asiantuntijat pitivät toimenpiteitä mahdollisina. Vain kahdessa kohteessa todettiin vesiensuojelullinen hyöty liian pieneksi, jotta kosteikko kannattaisi rakentaa.
Asiantuntijat korostivat, että kaikkien kohteiden toteutuksessa on huomioitava kalataloudellinen ja purokunnostuksen näkökulma. Aluksi pyritään toteuttamaan ja esittelemään monipuolisesti erilaisia kohteita.