Valitse sivu

Vesijärven kesäniitot 2017


Vuoden 2017 niittokohteet valittiin edellistalven kokemusten sekä syksyllä 2016 tehdyn niittoaluekartoituksen perusteella, jossa Vesijärven potentiaaliset niittokohteet kartoitettiin kiertämällä Vesijärven rannat veneellä läpi suurimpien osakaskuntien edustajien kanssa. Mahdolliset niittokohteet kuvauksineen on tallennettu jatkokäyttöä varten Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunaan. Tällä tavoin kartoitettuja alueita on yhteensä 494 ha. Tehtyä kartoitustyötä karttasovelluksineen voidaan käyttää jatkossa niittokohteiden valintaan ja niittojen suunnitteluun.

Kesäniitot aloitettiin 14.8.2017. Ne etenivät varsin tehokkaasti, ja työ tuli valmiiksi alle kahdessa viikossa. Kaiken kaikkiaan niitettyä pinta-alaa kertyi lähes tavoitteena olleen 40 hehtaarin verran, yhteensä 39,6 ha. Alun perin valituista kohteista yksi jätettiin niittämättä vesialueen omistajien arvioitua niittotarpeen vähäiseksi. Lisäksi kohteiden 18 ja 19 niittämisestä osakaskunta oli jo sopinut toisen yrittäjän kanssa. Osassa kohteita oli myös pidemmälle maatuneita kohtia, joita ei voitu niittää. Noissa kohteissa niittoa tullaan täydentämään talviniitolla. Niittojäte nostettiin ja vietiin pois sopiville läjityspaikoille kussakin kohteessa paikallisin voimin.

Niittojätteen hyötykäyttöä selvitettiin ennen niittoja, mutta tällä kertaa ei löytynyt sopivaa jatkojalostajaa. Biolan oy oli kiinnostunut kesämateriaalista, mutta yhteistyö olisi edellyttänyt niittojätteen murskaamista paikan päällä. Asiaa selvitettiin, mutta se ei ollut rahoitusraamin sisällä taloudellisesti mahdollista.