Valitse sivu

Vesienhoidollisia kesäniittoja tehtiin tänäkin vuonna Vesijärvellä vajaan 40 hehtaarin alalla. Niiton tavoitteena on estää rantojen umpeenkasvua, avata kulkuväyliä tai ylläpitää ruovikkoalueen monimuotoisuutta. Niitot alkoivat 7.8. Paimelasta ja kestivät urakkana noin viikon. Kohteita oli kaikkiaan 26, joista yli puolet oli niitetty myös muutamana edeltävänä vuonna. Niiton toisto tehostaa sen vaikutusta, mikä oli osassa kohteita jo selvästi havaittavissa: niitettävää materiaalia kertyi nyt vähemmän ja niitto eteni nopeasti. Alhainen vedenpinta kuitenkin haittasi niittoja.

Niitot toteutti nyt kolmatta kesää IMH-tekniikka. Niittoyrittäjä Ilkka Harjunen kertoi, että tämän vuoden niitto oli tähän saakka toteutetuista niitoista kaikista vaikein alhaisen vedenpinnantason takia. Matalimpia kohteita ei voitu niittää aivan niittosuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Ilkka Harjusella on käytössään Truxor-merkkinen niittokone, jolla pääsee kulkemaan myös matalassa vedessä. Urakoitsijan niittotiimiin kuuluu lisäksi kaksi keruuvenettä, jotka kokoavat niitetyn materiaalin vedestä ja kuljettavat sen kohti rantaa. Veneet eivät kuitenkaan voi edetä matalassa vedessä ja myös niittokone oli kovilla. Kone kärsikin vaurioita ja joutui niiton päätteeksi perusteelliseen huoltoon.

Niittojätteen poiskuljetuksesta tai läjityksestä vastaavat rannanomistajat ja osakaskunnat. Useassa kohteessa oli mukana paikallista talkooväkeä. Muutamassa paikassa nostoapuna oli metsätraktorin koura, mikä helpottaa nostotyötä. Kiitokset kaikille työhön osallistuneille osakaskunnille, paikallisille sekä kuljetusliike Helokivelle!

Vesijärvisäätiön teettämien niittojen lisäksi Lahden kaupungin ympäristöpalvelut niitti Vesijärven satamia yhteistyössä Gasni Oy:n Marco Giasantin kanssa. Lahden ympäristöpalvelujen toteuttamiin niittoihin kuuluivat myös Merrasjärvi, Mytäjäinen, Alasenjärvi, Joutjärvi, Likolampi sekä Kymijärvi. Lisäksi Pyhäntään osakaskunta niitti Evetunjärvellä säätiön vesienhoitoavustuksen turvin.

Lue lisää niitoista

Lisätietoja:
Mirva Ketola
vesistöasiantuntija
044 9735137
etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö