Valitse sivu

Lahden kaupunki rakentaa lajittelutilan järvikalalle. Tavoitteena on parantaa elinkeinokalastuksen toimintaedellytyksiä Vesijärvellä ja kasvattaa särkikalojen elintarvikekäyttöä. Lajittelutila toteutuu osana Niemen sataman uudistamista.

Vesijärvi on merkittävä kalavesi, mutta järven rannassa ei ole kalastamaa tai muita saaliin rantauttamiseen tarvittavia rakenteita. Vesijärven särkikalasaaliille ja muulle järvikalalle on runsaasti kysyntää eri puolella Suomea (mm. Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla) kalanjalostuslaitoksissa. Vesijärven särki on kysytty raaka-aine säilyketuotteisiin ja kalamassan raaka-aineeksi. Myös isommalle lahnalle on kysyntää massan raaka-aineena. Särkikalasaaliin toimittamiseksi jalostukseen tarvittaisiin tila Vesijärven rantaan, jossa hyötykäyttöön menevän saaliin voisi lajitella ja jäähdyttää kuljetusta varten sekä erotella hyötykäyttöön kelpaamattoman kalan. Tila palvelisi myös muuta järvikalan kaupallista kalastusta Vesijärvellä sekä muiden lähijärvien hoitokalastussaaliin hyödyntämistä. Nykyinen Niemen sataman jääasema on suunniteltu ainoastaan kesäkäyttöön, ja jää- ja kylmäkapasiteetin puute hankaloittaa syksyn nuottasaaliiden hyödyntämistä.

Lahden kaupunki on saanut ELY-keskukselta tukea lajittelutilan rakentamiseen. Lajittelutila on n. 50 neliön halli tai kontti, joka on tarkoitus rakentaa Niemen satamaan. Tilasta peritään vuokraa kalastajilta, ja sitä voitaisiin hyödyntää myös kaupungin omissa hoitokalastuksissa.

Hankkeen aikataulu riippuu osittain Niemen sataman uudistustyön etenemisestä, mutta suunnittelu- ja hankintatyö on tarkoitus käynnistää ensi vuoden aikana. Lajittelutilahankkeen budjetti on 116 000 euroa, josta ELY-keskuksen myöntämän tuen osuus on 93 000 euroa.

Kuva: Hoitokalastussaaliin hyödyntäminen edellyttää usein kalojen lajittelua, koska saaliissa on eri kokoisia kaloja ja useita eri lajeja (Matti Kotakorpi).

Lisätietoja:
Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija
050 5391696
etunimi.sukunimi@lahti.fi
Lahden ympäristöpalvelut