Valitse sivu

Vesiensuojeluavustukset

Avustuksia myönnetään Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön toimialueella (Asikkalan ja Hollolan kunnat sekä Lahden kaupunki) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille tai muille yhdistyksille tai yhteisöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat voivat hakea avustusta. Lue lisää.

Vuonna 2020 avustuksia myönnettiin neljälle taholle yhteensä 2690 euroa.

Avustushakuun saapui 9 hakemusta, joista neljä sai rahoitusta. Pienimuotoisten avustusten tavoitteena on kannustaa yhdistyksiä ja yksittäisiä henkilöitä vesienhoitoon. Avustuksia haettiin yhteensä 8740 euron edestä. Avustuksen saivat:

  • Lahden Kalaveikot ry, 750 euroa. Lasten ja nuorten innostamiseen kalastukseen ja ympäristöstä huolehtimiseen päiväkodeissa, kouluissa, iltapäiväkerhoissa ja leireillä.
  • Paljärven hyväksi ry, 750 euroa. Paljärven kasviplanktontutkmuksen, syvyyskartoituksen ja syvyyskäyrästökartan tekemiseksi järvenhoidon tueksi.
  • Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry, 1000 euroa. Koulujen kalapäivät yhteensä 8 koulussa Lahdessa ja Hollolassa. 
  • Ylönen Kari, Viistokaiku24, 190 euroa. Joutjärven viistokaikuluotaukseen ja siitä raportointiin.

Avustuspäätökset 2017-19.

Lisätietoja:

  • ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, 040 514 8513
  • viestintäasiantuntija Irma Peltola, 040 5144958
    sähköpostit: etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi