Valitse sivu

Päätukijoiden mietteitä

Koko Lahti Oy

Ystävänpäivänä 2019 vahvistui KOKO Lahti Oy:n liittyminen Vesijärven Ahti-päätukijajoukkoon. Sitä ennen Lahden Messut oli jo ollut kolme vuotta Vellamo-tukijana. Markkinointi- ja viestintäjohtaja Petra Peltovako ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Helminen pitävat kehitystä luonnollisena.

– Tapahtumatalojemme, Lahden Messujen, Sibeliustalon ja Piano Paviljongin yhdistymisen myötä, KOKO Lahti Oy:lle on luonnollista olla mukana isommin ja näyttävämmin Vesijärvisäätiössä. Visioomme kuuluu vahvasti vastuullisuus ja vihreät arvot, joten katsoimme tämän yhteistyön olevan hyvä ja konkreettinen tapa toimia alueella vastuullisesti ja tukea alueen kannalta merkittävän Vesijärven puhtautta. Hyvää yhteistyötä on ilo jatkaa ja laajentaa. Koemme, että tämä on hyvä tapa vaikuttaa. Pienillä teoilla on iso merkitys.


Minna Helminen ja Petra Peltovako

Erityisesti Sibeliustalo ja Piano Paviljonki sijaitsevat Lahdessa hyvin luonnonkauniilla paikoilla, aivan Vesijärven tuntumassa. Yksi myyntivalttimme on juurikin luonnon läheisyys, erityisesti Vesijärvimaisema. Olemme tunnettuja siitä, että upeat, ainutlaatuiset maisemat ympäröivät talojamme. Tämän vuoksi haluamme omalta osaltamme kantaa vastuuta ympäristömme hyvinvoinnista. Vesijärven puhtaus ja sen tulevaisuus on meille tärkeää. Tapahtuma-alan toimijana, kaupungin merkittävänä tapahtumayhtiönä, haluamme toimia vastuullisesti, ympäristömme huomioon ottaen. Omalta osaltamme haluamme olla mukana rakentamassa puhtaampaa tulevaisuutta myös tuleville sukupolville.
Petra Peltovako ihastelee lähes päivittäin upeaa Vesijärven maisemaa Sibeliustalossa sijaitsevan toimiston ikkunasta – ja näkymä lumoaa yhä uudelleen. Vesijärvi on kuulunut osana hänen elämäänsä jo lapsesta asti. 
– Mieleen tulee muistoja kesäisiltä uimareissuilta siskojeni ja isoisäni kanssa. Pulahdimme venereissuilla Vesijärveen ja joskus myös Päijänteen puolelle uimaan.

KOKO Lahti Oy odottaa päätukijuudelta merkityksellistä yhteistyötä sekä konkreettisia tekoja Vesijärven hyväksi. Olemalla mukana oppii samalla tuntemaan alueen muita toimijoita ja saa uusia mahdollisuuksia verkostoitua.
– Olisikin tärkeää, että kaikki alueen toimijat jakaisivat tämän yhteisen huolen Vesijärven tilanteesta. Haastamme alueen muut toimijat mukaan näihin tärkeisiin talkoisiin. Monikaan ei ehkä tiedä, mikä Vesijärven tilanne todellisuudessa on. Sen tila vaatii jatkuvaa hoitoa, hän toteaa.


Etelä-Suomen Sanomat

Puhdas vesi on alueellinen voimavara, jonka arvoa tulevaisuudessa voi vain arvailla. On syytä olla ylpeä, että meillä on Lahden ytimessä kaunis ja kirkas Vesijärvi, joka lyö leimansa isolle osalle
kaupungin silhuettia. Vesistö ulottuu myös Hollolaan ja Asikkalaan.- Kun alueet eri puolilla Suomea kilvoittelevat osaavasta työvoimasta ja lapsiperheistä, työpaikka ei ole enää ainoa houkutin. Virikkeellinen ympäristö, joka tarjoaa hyvät puitteet asumiseen ja elämiseen, korostuvat jo nyt. Vesijärvi on yksi Päijät-Hämeen upeimmista vetovoimatekijöistä. Siksikin meidän on helppoa olla tukemassa Vesijärvisäätiön arvokasta työtä, sanoo Etelä-Suomen Sanomien vastaava päätoimittaja Markus Pirttijoki.Etelä-Suomen Sanomat on ollut alullepanijana Vesijärvi-projektissa ja on säätiön perustajajäsen. Idea syntyi, kun lehdessä mietittiin, missä se voisi ottaa perinteistä uutisvälitystä aktiivisemman roolin. Vesijärvi soveltui tällaiseksi kohteeksi erinomaisesti, sillä järvi sijaitsee aivan alueemme ytimessä ja sen hyvä kunto on kaikkien yhteinen asia.

Markus Pirttijoki


Osuuskauppa Hämeenmaa

Asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä toteaa vesistöjen hoidon tukemisen säätiön kautta sopivan hyvin Hämeenmaan periaatteisiiin.
– Vesistöillä on tärkeä virkistyskäytöllinen ja elinkeinoelämää tukeva merkitys Lahden seudulla. Osuuskauppa Hämeenmaa haluaa tuottaa alueellista hyvinvointia ja vastuullisuutemme toteutuu muun muassa paikallisen ympäristömme huomioimisena. Vesijärvisäätiön tukeminen tarjoaa meille tähän hienon mahdollisuuden.Osuuskauppa Hämeenmaa oli mukana säätiön päätukijana toiminnan alkuvaiheessa kuusi vuotta. Vaikka päätukijuus olikin katkolla, yhteistyötä tehtiin mm. tuotemyynnissä.


Jaana Järvenselkä
– Säätiön toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta ja sen asema on hyvin vakiintunut alueellamme. Toivomme, että säätiö jatkaa yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamista ja viestii jatkossakin puhtaan vesistön merkitystä ihmisille. Tärkeintä on tietenkin myös konkreettinen vesiensuojelun eteen tehty työ, vesien tilan seuranta ja erilaisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen, toteaa Järvenselkä.Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselälle vesistöt tarjoavat tärkeitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Hän on perheineen muuttanut Lahden seudulle ja yksi merkittävä kriteeri asuinpaikan valinnassa on vesistön läheisyys ja niiden puhtaus.- Olenkin käynyt ahkerasti tutkimassa säätiön kotisivuja ja lukenut sieltä selvityksiä paikallisten järvien tilasta. Säätiö on tehnyt mielestäni erittäin hienoa työtä vesiensuojelun edistämiseksi Lahden alueella.


LSK Group

LSK oli Vesijärvisäätiön päätukija säätiön toiminnan alkuvaiheessa ja palasi päätukijaksi vuonna 2017. Tukijaksi paluu oli toimitusjohtaja Perttu Ryynäsen mukaan luonteva ratkaisu. LSK on perin juurin lahtelainen perheyritys. Lahden Sähkö ja Kone –nimisenä vuonna 1930 perustettu yhtiö on koko 87 –vuotisen historiansa toiminut merkittävänä Lahden talousalueen rakentajana, kehittäjänä ja työllistäjänä.

– Tänä päivänä sähkö, sähköistäminen ja älykkään automaatioteknologian hyödyntäminen ovat yhä useammilla osa-alueilla ainoa ympäristöystävällinen tapa toimia. Lahti on syntynyt ja kasvanut Vesijärven syliin, ja Vesijärvi on merkittävä osa lahtelaista identiteettiä, joten koemme roolimme Vesijärven Ahti-päätukijana hyvin luonnolliseksi, Perttu Ryynänen toteaa.
– Lisäksi on ollut ilo nähdä säätiön vakiinnuttaneen asemansa valtakunnallisesti ainutlaatuisen vesiensuojelutyön järjestäjänä ja malliesimerkkinä monille muille kunnostushankkeille. Päätukijana odotamme säätiön jatkavan aktiivista ponnistelua varainhankinnan, tutkimuksen ja tiedottamisen parissa Vesijärven tilan parantamiseksi alueen ihmisten ja luonnon hyväksi.


Perttu Ryynänen 


Fazer

Fazer on ollut mukana tukemassa Vesijärven ja Lahden seudun muiden vesien hyväksi tehtävää työtä Vesijärvisäätiön perustamisesta lähtien.- Fazer on vahva paikallinen toimija Päijät-Hämeessä, sillä leipomo ja mylly sijaitsevat Lahdessa. Meille on tärkeää, että puhdasta vettä on saatavilla riittävästi. Haluamme tukea myös paikallista hyvinvointia, kuten työllisyyttä, toteaa asiakkuusjohtaja Urpo Eskola Fazerilta.Fazerin mylly käyttää raaka-aineenaan pääosin kotimaista viljaa, josta iso osa on kasvanut lähiseudun tiloilla.- Vesijärven toiminnan tukeminen on meille luontevaa, sillä vastuullisuudella on koko Fazerin toiminnassa merkittävä asema. Vesijärven pitäminen puhtaana sopii tähän hienosti, jatkaa Eskola.Urpo Eskolalle Hartolan Jääsjärvi on se oma mökkijärvi ja lapsuuden kotijärvi. Toinen läheinen vesistö on Paadarjärvi Inarissa, joka on mieluinen kalapaikka.

Urpo Eskola

Kemppi Oy

Kemppi Oy on ollut aikoinaan mukana perustamassa Vesijärvisäätiötä.
– Yrityksemme juuret ovat syvällä Lahdessa, vaikka yli 70 maahan tuotteitamme viemmekin. Vesijärvi on kiinteä osa Lahtea ja merkittävä viihtyvyystekijä kaikille päijäthämäläiselle sekä täällä vieraileville asiakkaillemme ja turisteille, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama.Yhteiskuntavastuun hengessä Kemppi Oy haluaa olla mukana tukemassa tätä kotikaupunkimme eri toimijoiden merkittävää yhteishanketta. Erityisen hienoa tässä hankkeessa onkin juuri se, että elinkeinoelämä ja julkiset toimijat ovat onnistuneet yhdistämäänsä voimansa ja puhaltavat täysillä yhteen hiileen tärkeän asian puolesta.

Kansainvälisessä yrityksessä pääsee usein, esim. Aasiaan suuntautuvilla matkoilla näkemään, mikä merkitys puhtaalla ympäristöllä on meille kaikille. Puhtaalla Vesijärvellä on arvoa vetovoimatekijänä mm. silloin kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta pääkaupunkiseudun kanssa.

– Muistan myös omasta lapsuudestani 70-luvun vihreän tahmeat järven rannat. Onneksi tilanne on nyt toisin. Omasta kodistani on kivenheiton verran matkaa Vesijärven äärelle ja olen iloinen joka aamu kun näen puiden lomassa pilkottavan entistä puhtaamman järven. Vesijärveä ympäröivät kunnat tarjoavat asukkailleen hienoja tontteja, rantamaisemia, retkeilyalueita sekä muita virkistäytymismahdollisuuksia veden äärellä. Vaalikaamme puhdasta vettä siis yhdessä.


Teresa Kemppi-Vasama

LähiTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamolla koemme yhteiskuntavastuun tärkeänä ja näin haluamme olla mukana tukemassa tulevaisuuden Vesijärveä. Vesijärven kehitystä on ollut hieno seurata, kun järven tila on muuttunut positiiviseen suuntaan. LähiTapiola Vellamo asensi Vesijärvelle reimarin ”Ryssänkiven viereen” yhteistyössä järvipelastusseuran kanssa ja näin lisättiin  turvallisuutta järvelle.

Mainostoimisto Halo Oy

Mainostoimisto Halo lähti mukaan Vesijärven kunnostustyöhön, koska myös pk-yritysten on tärkeää tehdä näkyviä tekoja lakisääteisen vastuunsa lisäksi. Samat lainalaisuudet kuitenkin pätevät myös non profit puolella; ihmisten ajatteluun vaikuttaminen saa aikaan tekoja, ja sitä kautta myyntiä ja kasvua. Mainokset eivät ole itsetarkoituksellinen keino tai kanava. Vain vaikuttamisella on merkitystä.

– Halo on perustettu Lahdessa. Vaikka suuri osa töistämme on nykyisin pääkaupunkiseudulla, niin pitkät siteet Päijät-Hämeeseen työllistävät edelleen paljon. Olemme yli 15 vuoden aikana työskennelleet paljon mm. cleantechin parissa. Yksi viime aikojen päijäthämäläiselle yleisölle näkyvimmistä ja menestyneistä töistä on asikkalalaisen Viipurilaisen kotileipomon tarinan kertominen. Myös siinä ollaan välillisesti puhtaan luonnon kanssa tekemisissä, kertoo Mikko Vänskä, copywriter ja yksi Halon kolmesta omistajaosakkaasta.

Mikko harrastaa intohimoisesti vapaalaskua ja on huolissaan ilmastonmuutoksen uhkasta harrastuksen jatkuvuudelle. Se olikin yksi tärkeä syy, miksi hän halusi sitoutua Vesijärvi-työhön.

– Molemmissa on kyse luonnon kunnioittamisesta, vaikka tulokulma on hieman eri, Vänskä toteaa.

Päijät-Hämeen Osuuspankki

Vesijärven hyväksi tehtävä työ on Päijät-Hämeen Osuuspankin kannalta yhteiskuntavastuun kantamista mitä parhaimmassa merkityksessä. Projekti on paikallinen ja sen hyödyt kohdentuvat Lahden seutukunnalle eli alueelle, jossa Lahtea kotipaikkanaan pitävä Päijät-Hämeen Osuuspankkikin toimii.

Vesijärven merkitys on Lahden seudulle, asukkaille ja yrityksille mittaamaton. Vaikutusta on koko Lahden seutukunnan vetovoimaan ja imagoon sekä ihmisten viihtyvyyteen.

Lahti Energia

Laajapohjainen Puhdas Vesijärvi -hanke on välttämätön jatke jo tehdylle tutkimus- ja hoitotoimille, jotta koko Lahden seudun helmi, Vesijärvi, voidaan pelastaa tuleville sukupolville.

Lahti Energia on paikallinen energiakonserni, joka toimittaa asiakkailleen laadukasta ja kilpailukykyistä energiaa sekä palveluja ympäristöystävällisesti. Energian hankinta toteutetaan pääasiallisesti omalla Kymijärven voimalaitoksella ja jäähdytysvesi Vesijärvestä ottamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jolloin saavutetaan ympäristön kannalta paras lopputulos.

Ympäristövastuunsa mukaisesti yhtiö on osallistunut Vesijärvestä otettavan jäähdytysveden ja Kymijärven voimalan lauhdevesien laadun ja vaikutusten tarkkailuun sekä tukenut taloudellisesti mm. Enonselän lämpö- ja happitalouden tutkimustoimintaa ja Vesijärven hoitosuunnitelmia. Mukanaolo Vesijärven puhtauden turvaamiseen tähtäävässä toiminnassa lisää Lahti Energian myönteistä mainetta ja rakentaa samalla yrityksen positiivista imagoa.

Puhdas Vesijärvi on osa tosilahtelaisuutta ja kaupungin myönteinen tavaramerkki. Sellainen Lahti Energia pyrkii olemaan yritysmaailmassa omalla ”kovalla” energiatoimialallaan.