Valitse sivu

Vähä-Tiilijärvi

Vähä-Tiilijärvi on kirkasvetinen ja vähähumuksinen järvi, joka sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen läheisyydessä Salpakankaan pohjavesialueella. Se muodostaa yhdessä Keski- ja Iso-Tiilijärven kanssa kolmen järven ketjun. Vähä-Tiilijärven pinta-ala on 9,5 hehtaaria ja syvin kohta noin 8 metriä. Järvi on vesitilavuudeltaan 280 000 m3 ja sen keskisyvyys on noin 2,8 metriä. Vähä-Tiilijärven kaakkoiskulmassa sijaitsee yleinen EU-uimaranta, joka on kuntalaisten suosima ympäri vuoden.

Vähä-Tiilijärven tila

Perinteisesti Vähä-Tiilijärven veden laatu on pysynyt hyvänä, vähäisen kuormituksen ja pohjavesivaikutuksen takia. Kuitenkin viime vuosina järvessä on esiintynyt loppukesästä haitallisia sinileväkukintoja. Helteisenä kesänä vuonna 2018 järvessä esiintyi erittäin runsas ja pitkäkestoinen sinileväkukinta.

Kirkasvetisissä ja matalissa, alle 10 metriä syvissä, järvissä esiintyy harvemmin lämpötilakerrostuneisuutta, koska tuuli pääsee yleensä sekoittamaan vesikerrokset keskenään. Vähä-Tiilijärvessä on kuitenkin esiintynyt lämpötilakerrostuneisuutta vuosien 2001, 2009 ja 2018 kesinä.  Järvi on hyvin tuulelta suojassa, joten vesi kerrostuu kesäisin varsinkin tuulettomina ajanjaksoina. Kerrostumisella on vaikutusta järven happitilanteeseen.

Ravinteiden osalta Vähä-Tiilijärven kokonaisfosfori ja -typpipitoisuudet ovat parantuneet lukuun ottamatta vuotta 2018. Fosforin osalta järvi vastaa karua-keskirehevää järveä. Vuoden 2018 loppukesästä alusvedessä esiintyi happikatoa, jolla on myös suora yhteys korkeaan fosforipitoisuuteen. Myös klorofylli-a:n eli lehtivihreän osuus on ollut korkealla viime vuosina mikä viittaa leväkukintaan. Järvessä oli siis vuonna 2018 selviä merkkejä rehevöitymisestä.

Vuoden 2018 runsaan sinileväkukinnan johdosta järven tilaa ja syitä sen heikkenemiseen on lähdetty selvittämään, jotta osataan valita oikeat kunnostustoimenpiteet. Työssä ovat mukana Hollolan kunta,  Vesijärvisäätiö ja eri sidosryhmiä. Ajankohtaista tietoa löytyy Hollolan kunnan sivulta ja ao. hankkeen sivulta.