Eläinplanktonin biomassa suhteessa kasviplanktonin biomassaan on kasvanut. Vesikirput ovat kuitenkin yhä selvästi pienempiä kuin vielä viitisen vuotta sitten.

lue lisää